obrazac-za-slike---vesti

 

Prema očekivanju, a baš onako kako i treba, novi predsednik FK „Vojvodina“ je Balša Butorović. Ovu odluku jednoglasno su doneli članovi Skupštine FK „Vojvodina“ na današnjem zasedanju.Stariji sin pokojnog predsednika Vojvodine Ratka Butorovića odabrao je i članove Upravnog odbora kluba koji će u narednom mandatu voditi FK „Vojvodina“.
Članovi UO FK „Vojvodina“ su : Dušan Vlaović, Đerđ Balaton, Goran Mačkić, Stevan Lalošević, Milenko Damjanić, Željko Jakšić i Nikola Ćirović.

Kako je novi predsednik Vojvodine Balša Butorović najavio, u planu je da se UO kluba pojača sa još dva člana o čijim imenima nije hteo ovog momenta da govori. Nakon konsultacija sa svojim najbližim saradnicima predsednik kluba će obelodaniti imena dva nova člana najvišeg upravljačkog tela kluba.