Фудбалски клуб Војводина објављује извештај независног ревизора о појединачним финансијским извештајима за 2019. годину. Извештај се може пронаћи на следећем линку:

Izveštaj nezavisnog revizora