NOVI-LOGO-ZA-VEST

 

 

-Sinoć je odražana redovna godišnja Skupština Fudbalskog kluba Vojvodina u prostorijama Sportskog centra Vujadin Boškov na Veterniku, na kojoj je prisustvovalo 40 od 55 skupštinskih delegata.

-Nakon proceduralnog protokola u okviru otvaranja sednice, na dnevni red je došla tačka Usvajanje izveštaja o aktivnostima Predsednika upravnog odbora FK „Vojvodina“ Novi Sad, uz podnošenje izveštaja o radu Kluba u predhodnom periodu. U iscrpnom izveštaju Predsednik upravnog odbora Zoran Šćepanović je izneo precizne podatke vezane za poslovanje Kluba, kako finansijske, tako i za sve druge segmente važne za poslovanje Kluba i sagledavanje celokupne slike o stanju u kome se Klub nalazi.

Dana 17.06.2014. godine ova Uprava je preuzela odgovornost za vođenje Kluba, finansijsku stabilizaciju, konsolidaciju i reorganizaciju u svim segmentima poslovanja i sportskog delovanja.

Izdvajamo:

Na dan 17.06.2014.godine, stanje računa FK „Vojvodina“ je bilo sledeće:

Blokada računa na 113,340.343,00 dinara, od strane sledećih firmi:

Pantehna, Novi Sad

56.657.025

Poreska uprava

21.994.689

Advokat Đorđe Nedeljkov

5.117.621

Novi Sad Gas

26.909.776

ALADIN Novi Sad

270.463

Ekotehnograd Novi Sad

1.077.320

Dušan Blažić Novi Sad

322.851

Mima i Nećak Novi Sad

876.350

LEČIĆ Novi Sad

114.249

Pregledom celokupne dokumentacije utvrđen je dug Kluba na dan 17.06.2014. godine i on je iznosio 736,190.369,96 dinara ( po kursu od 120,00 oko 6,100.000 eura).

Isplaćeni stari dugovi u periodu 17.06.2014.-31.03.2015.godine su 392,913.868,66 dinara.

Trenutno dugovanje Kluba iznosi:   343,276.501,30 dinara.

 

Sudski sporovi

Međunarodna arbitraža

1.      Tužba  igrača Almami Samori Da Silva Moreira protiv FK „Vojvodina“

FIFA DRC je 29.11.2013. god. donela Odluku – ref. sob 13 – 00438 kojom je FK „Vojvodina“ u obavezi da plati igraču Moreiri iznos od 227.415 evra sa kamatom po stopi od 5% godišnje počev od 17.12.2012. god. pa do isplate.

Takođe, stavom 4 Odluke CAS-a FK „Vojvodina“ je u obavezi da plati igraču Moreiri i 5.000 CHF kao naknadu pravnih troškova.

2.      Tužba igrača Mojsov Danijela protiv FK „Vojvodina“

FIFA DRC je 10.02.2015. god. donela Odluku po kojoj FK „Vojvodina“ mora da plati igraču Mojsov Danijelu iznos od 34.750 evra.

3.      LASK LINZ – ŠKULETIĆ PETAR

Postupak Disciplinske komisije FIFE u vezi sa izvršenjem Odluke FIFA Komisije za status igrača od 05.06.2013. god.  – tužba Lask Linz u vezi transfera  igrača Škuletić Petra.

Disciplinska komisija FIFE nas je 29.08.2014. god. obavestila da je zatvorena disciplinska procedura protiv FK „Vojvodina“, jer je FK „Vojvodina“ izvršila uplatu preostalog kompletnog duga prema Lask Linz (104.019 evra) na bazi Odluke FIFE.

Napomena:  U ovom slučaju FK „Vojvodina“ je takođe izvršila uplatu FIFI iznosa od 17.000 CHF (stav 2 i 7 Odluke) na ime kazne i troškova procedure kod Disciplinske komisije FIFE.

4.      Tužba igrača Ralf Serginho Grina protiv FK „Vojvodina“.

Odlukom FIFA – FK „Vojvodina“ je u obavezi da plati igraču Grinu dugovani iznos naknade od 39.674,31 evra sa 5% kamate godišnje kako sledi:

a.       5% godišnje počev od 1.1.2013. god. na iznos od 10.924,65 EUR;

b.      5% godišnje počev od 1.2.2013. god. na iznos od 9.583,33 EUR;

c.       5% godišnje počev od 1.7.2013. god. na iznos od 9.583,33 EUR;

d.      5% godišnje počev od 1.8.2013. god. na iznos od 9.583,33 EUR.

Takođe, stavom 3 Odluke FIFA DRC, FK „Vojvodina“ je u obavezi da plati igraču Grinu naknadu za kršenje ugovora u iznosu od 117.916,63 evra sa 5% godišnje kamate počev od 18.10.2013. god. pa do isplate.

Znači, ukupna obaveza FK „Vojvodina“ osnovom stava 2 i 3 Odluke FIFA DRC iznosi 157.590,94 evra sa navedenom kamatom.

 

5. Tužilac – Yero Sport Agency protiv FK „Vojvodina“

Radi isplate iznosa od 350.000 EUR-a za fudbalera Aboubacar Omarou

Pred Arbitražnim sudom u Lozani, odgovoreno na tužbu i čeka se početak arbitražnog postupka.

-Nakon usvajanja izveštaj Predsednika upravnog odbora, Zorana Šćepanovića, prešlo na sledeću tačku dnevnog reda – usvajanje ostavki članova Upravnog odbora, kao i verifikovanje i kooptiranje novih članova. Iz Upravnog odbora su izašli Minja Bolesnikov, Ljubomir Apro, Jovan Pejčić, Mladen Jovanić i Vojislav Gajić, verifikovani su sledeći članovi Nenad Rončević, Dušan Vlaović, Predrag Ilić, Zdravko Janjić, a na predlog Predsednika upravnog odbora izabrani su i novi članovi Milovan Zeljković, Goran Antić kao i  Goran Ivanović.

Pošto je i jedan član Nadzornog odbora, Igor Sekereš, podneo ostavku u prethodnom periodu, to mesto je popunjeno sa gospodinom Jaroslavom Stupavskim.

-Potom je na dnevni red došla tačka imenovanja novih lica za zastupanje, kada je usvojena i ostavka Božidara Beronje na mestu generalnog sekretara. Za novog direktora, kao i za lice ovlašćeno za zastupanje je predložen Aleksandar Dunđerski što je i usvojeno.

-Nakon izbora novih organa Kluba, finansijski direktor Vladimir Majkić je podneo  Skupštini  finansijski izveštaj, apostrofirao dobitak posle nekoliko godina, i izneo finansijski plan za 2015.godinu, što je i usvojeno.

-Nakon toga prešlo se na sledeću tačku. Preuzimanje FK „Proleter“.

Predsednik je obavestio članove Skupštine da je Upravni odbor na svojoj sednici doneo odluku da se krene u postupak preuzimanja FK „Proleter“, ali da je Skupština po Statutu obavezna da da svoje mišljenje i donese konačnu odluku. Iznešene su sve prednosti ovakvog poteza, kako sportske, tako i finansijske. Skupština je jednoglasno donela odluku da se prihvata ovaj predlog.

Nakon više od dva sata zasedanja, dnevni red je iscrpljen.