Poziv za vanrednu sednicu Skupštine FK Vojvodina

 

Vanredna sednica Skupštine FK Vojvodina održaće se sutra u 19 časova u amfiteatru SPC „Vojvodina“.

U skladu sa članom 26, stav 2 osnivačkog akta – statuta fudbalskog kluba Vojvodina Novi Sad, predsednik Skupštine FK Vojvodina Novi Sad doneo je odluku da se Skupština FK Vojvodina Novi Sad održi u utorak, 13. decembra 2016. godine.

POZIV

ZA VANREDNU SKUPŠTINU FK VOJVODINA NOVI SAD

Upućuje se javni poziv svim članovima Skupštine FK Vojvodina Novi Sad, kojima mandat traje, da u utorak, 13. decembra 2016. godine, uzmu učešće na Skupštini FK Vojvodina Novi Sad.

Skupština FK Vojvodina Novi Sad održaće se u utorak, 13. decembra 2016. godine, sa početkom u 19 časova u amfiteatru na SPENS-u, Sutjeska 2, 21000 Novi Sad.

Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnog predsedništva, verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika;

2. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine;

4. Izmene i dopune statuta fudbalskog kluba Vojvodina Novi Sad – usklađianje sa Zakonom o sportu;

5. Izmene i dopune pravilnika o radu Skupštine fudbalskog kluba Vojvodina Novi Sad;

6. Razrešenje i izbor novih članova Nadzornog odbora FK Vojvodina Novi Sad;

7. Razno.

Predsednik Skupštine

FK Vojvodina Novi Sad

Milan Davidov