NOVI-LOGO-ZA-VEST

 

 

 

Saopštenje Upravnog odbora Fudbalskog kluba Vojvodina

Povodom izjave Dragoslava Vukovića, date dana 14.08.2014. godine, Fudbalski klub Vojvodina izdaje zvanično saopštenje.

Notorna je laž i manipulacija, tvdnja da je sa FK Genk zaključen ugovor u visini od 1.800.000€ za transfer igrača Sergej Milinković-Savića. Iznos transfera koji je preciziran ugovorom između Fudbalskog kluba Vojvodina i FK Genk je 850.000€ što dokazuje i zvanična elektronska baza podataka FIFA-e.

Tačno je da je bivše rukovodstvo Fudbalskog kluba Vojvodina, u kojem je Dragoslav Vuković obavljao funkciju člana Upravnog odbora, zaključilo sporan ugovor sa DOO Vuković 1967 dana 28.04.2014.godine, na osnovu koga je pokušao da na nezakonit način ostvari 50% ekonomskih prava za profesionalnog igrača Sergej Milinković-Savića. Ugovorom je predviđena kupovina pomenutih prava za iznos od 360.000€.  Sa obzirom da je došlo do zloupotrebe menice, koja je nezakonito aktivirana na iznos od 2.300.000€, Fudbalski klub“ Vojvodina“ će preduzeti sve neophodne pravne radnje u krivičnim i parničnim postupcima protiv svih odgovornih lica pred nadležnim sudovima.

Upravni odbor Fudbalskog kluba Vojvodine nastavlja sa radom na sanaciji zatečenog stanja i finansijskoj konsolidaciji i odlučan je da ne dozvoli da bilo ko otima i uzurpira imovinu i novac od Kluba. Sva nesporna i zakonita potraživanja će biti uredno izmirena.

Upravni odbor Fudbalskog kluba Vojvodine, ovim putem, takođe poziva sve nadležne državne institucije, da dođu u Fudbalski klub Vojvodina i ispitaju prvo rad ovog Upravnog odbora, a zatim i sve prethodne.

U prilogu saopštenja dostavljamo dokument sa zvaničnog sajta FIFA-e o transferu Sergej Milinković-Savića iz Fudbalskog kluba Vojvodina u belgisjki Genk.

 

Upravni odbor Fudbalskog kluba Vojvodina

SMS-Genk