UO FK „Vojvodina“ je na svojoj sednici od 16. 12. 2012. jednoglasno doneo sledeće odluke :

1. Smenjuje se Radisav Rabrenović sa mesta generalnog sekretara kluba
2. Smenjuje se Miodrag Pantelić sa mesta sportskog direktora kluba.
3. Smenjue se Petar Nikolić sa mesta direktora marketinga kluba.
4. Smenjuje se Ivana Smiljanić sa mesta stručni saradnik i oficir za medije.
5. FK „Vojvodina“ će raspisati konkurs za radno mesto Direktor kluba.
6. Do izbora generalnog direktora FK „Vojvodina“, Radisav Rabrenović će vršiti funkciju generalnog sekretara kluba po statutu kluba.

 

UO FK „Vojvodina“