PRAVILA PONAŠANJE GLEDALACA NA STADIONU „KARAĐORĐE“

 

U cilju organizacionih priprema za kvalifikacionu fudbalsku utakmicu između reprezentacija Srbije i Velsa, za Svetsko prvenstvo u fudbalu Brazil 2014, koja će se održati 11.09.2012. godine sa početkom u 20,30 na stadionu „Karađorđe” u Novom Sadu, dana 27.08.2012. godine, u prostorijama stadiona „Karađorđe“ održan je organizacioni sastanak. Sastanku su prisustovali predstavnici FSS zaduženi za bezbednost, predstavnici policije, direktor stadiona „Karađorđe“ i predstavnici Agencije „Inex Immoguard“ koja će biti angažovana na ovoj utakmici.
Tokom sastanka razmotreni su svi aspekti vezani za bezbedno odigravanje fudbalske utakmice i definisane konkretne bezbedonosne mere. Poseban akcenat je usmeren na rad sa navijačima i njihovo potpuno informisanje sa bezbedonosnim i drugim merama koje su definisane Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.
U cilju dodatnog informisanja navijača i izbegavanja nepotrebnih i nepoželjnih situacija podsećamo navijače na sledeće:

–     Otvaranje kapija stadiona“Karađorđe” je u 18,30 sati, a prilazi ulazima na kojima će se vršiti kontrola biće posebno dizajnirani.

–     Navijači Reprezentacije Srbije mogu koristiti sve ulaze na zapadnoj i severnoj tribini, kao i ulaz za istočnu tribinu, koji se nalazi između severne i istočne tribine stadiona.

–     Ulaz između istočne i jugoistične tribine namenjen je isključivo za navijače reprezentacije Velsa.

–     Da ranijim dolaskom na stadion mogu izbeći nepotrebnu gužvu, a u cilju njihove zabave organizator utakmice je priredio posebni program.

–     U skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama pravo ulaska u stadion imaju lica koja poseduju ulaznice i lične karte, dok lica mlađa od 16 godina mogu ući uz pratnju roditelja ili staratelja.

–     Ulazak u stadion neće biti dozvoljeno licu koje svojim ponašanjem ili stanjem ukazuje da može prouzrokovati bilo koji oblik nasilja, odnosno licu kome je od strane pravosudnih organa izrečena mera zabrane prisustvovanju sportskim priredbama.

–     Kontrolu ulaznica i pregled lica vršiće redarska služba, uz korišćenje tehničkih pomagala. Pravo ulaska u stadion biće oduzeto licu koje odbije kontrolu ili pregled redarske službe.

–     Na ogradi oko sektora teren ne mogu se kačiti transparenati koji bi ometali rad službenih lica.

 

Takođe podsećamo navijače da u stadion nije dozvoljeno uneti:

–     vatreno oružje;

–     predmete bilo koje vrste, koji bi se mogli koristiti za sečenje, ubod, udarac i drugi oblik povređivanja;

–     boce, čaše, konzerve i posude, bilo koje vrste, kao i druge predmete izrađene od čvrste ambalaže, stakla ili bilo kojeg drugog materijala koji se može povrediti drugo lice;

–     pirotehnička sredstva (vatromet, dimni prah, dimne ili druge pirotehničke bombe);

–     alkoholno piće, psihoaktivne supstance, lekove ili stimulantse;

–     rasistički, ekstremistički, politički i materijal koji pravda i poziva na nasilje;

–     zastave ili transparente veće od 2 metara. Manje zastave i transparenti dozvoljeni su pod uslovom da su izrađeni iz materijala koji se smatra nezapaljivim, u skladu sa nacionalnim propisima i standardima;

–     gasni sprej, hemijske i supstance koje su štetne za zdravlje ili su vrlo lako zapaljive;

–     nezgrapne predmete (veće od 25cm x 25cm x 25cm) kao što su: lestve, stolove, stolice, kutije, veliki torbe i ruksake, sportske torbe i kofere;

–     velike količine ili role papira;

–     ostale predmeta koji bi mogli narušiti bezbednosti lica ili pričiniti materijalnu štetu.

 

Na kraju podsećamo da svako lice koje uđe u stadion mora poštovati i postupati po uputstvima organizatora, redarske službe, policije, vatrogasaca, službe medecinske pomoći i oficijelnog spikera na stadionu. Svako ko se ne pridržava uputstava izdatih od navedenih lica biće mu uskaraćeno pravo boravka na stadionu i protiv istoga će biti preduzete zakonom predviđene mere.
Unutar stadiona zabranjeno je:

–     prodavati robu i ulaznice, distribuirati štampani materijal, izlagati zbirke, vršiti druge promotivne ili komercijalne aktivnosti;

–     uspinjanje i sedenje na ogradi oko sektora teren,

–     ulazaženje u sektor teren;

–     bacanje predmeta ili tečnosti;

–     paljenje vatre, ispaljivanje vatrometa, petardi, dimnih prahova, dimnih bombi ili drugi pirotehnički sredstava;

–     vređanje, isticanje ili širenje političke, rasističke propagande, slogana i grbova;

–     ograničiti ili ometati područja namenjena za prolaz i izlazi u slučaj nužde;

–     pisati, bojiti ili nešto staviti na strukturalne elemente, instalacije ili puteve;

–     vršiti nuždu, osim u sanitarnim prostorima

–     stajati na mestu za sedenje;

–     postupati na način koji se može tumačiti prema drugima kao provokativan, preteći, uvredljiv ili diskriminantan;

–     upotrebiti materiju koja može prouzrokovati veće negativne posledice (otrovi, opasne i zapaljive materije i dr);

–     izazvati pretnju po život ili sigurnost sebi ili drugima, ugroziti bilo koga drugog i prouzrokovati štetu;

–     ulazak u restriktivna područja (svlačionice, funkcijske prostorije, VIP i medijska područja, itd.), koji su zatvorene za javnost ili za pristup neovlašćenih lica;

–     vršiti zastrašivanje, prinudu, vređanje ili provokaciju drugi ljudi, uključujući sudije, igrače, zvaničnika kluba, bezbednosne i redarske službenike;

–     vršenje opstrukcije redarske službe, policije, vatrogasaca i medicinske službe;

–     konzumiranje alkohola i drugih supstanci koje mogu uticati na ponašanje;

–     odnošenje, oštećenje i neovlašćeno korišćenje sadržaja na stadionu i

–     nošenje maski koje sprečavaju identifikaciju lica.