Grb FK Vojvodina

 

Generalni sekretar FK Vojvodina Božidar Beronja danas je zakazao vanrednu sednicu Skupštine kluba za 21. decembar, kada će biti izabran novi predsednik Upravnog odbora.

Na osnovu člana 48 statuta fudbalskog kluba Vojvodina, a vršeći ovlašćenja predsednika Upravnog odbora g-dina Vojislava Gajića koji je dana 14. 12. 2016. godine podneo neopozivu ostavku

SAZIVAM

Vanrednu sednicu Skupštine fudbalskog kluba Vojvodina, koja će se održati dana 21. 12. 2016. godine (sreda) u 16 časova u prostorijama amfiteatra Spensa, Sutjeska 2, Novi Sad sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnog predsedništva, verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika;

2. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine;

4. Usvajanje ostavke predsednika kluba i ostavki kompletnog Upravnog odbora;

5. Izbor novog predsednika kluba;

6. Izbor članova Upravnog odbora kluba;

7. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora kluba;

8. Razrešenje generalnog sekretara;

9. Imenovanje lica ovlašćenog za podnošenje izmena i dopuna statuta, kao i promenu ovlašćenih lica u APR-u;

10. Razno.

U Novom Sadu, 15. 12. 2016. godine

generalni sekretar

Božidar Beronja