obrazac-za-slike---vesti

 

 

Fudbalski klub „Vojvodina“ je na današnjem vanrednom zasedanju Skupštine  dobio novog predsednika kluba.
Na predlog dosadašnjeg predsednika gospodina Balše Butorovića, članovi najvišeg klupskog tela za prvog čoveka novosadske „Stare dame“ većinom glasova izabrali su gospodina Milenka Jokića vlasnika kompanije „Invest inžinjering“ iz Novog Sada. Od 37 prisutnih članova za Jokića je glasao 31 dok je 6 članova bilo uzdržano.

Gospodin Milenko Jokić izdiktirao je imena 10 novih članova UO kluba s tim što je napomenuo da će najuže rukovodstvo FK „Vojvodina“ u najkraćem vremenskom roku biti pojačano sa još 5 članova. To znači da će Upravni odbor brojati 15 članova.

Sastav novog  UO FK „Vojvodina“ : Marko Milošević (Impuls hemija), Srđan Vučurević (Info lokal medija pres), Zoran Đorđević (savetnik za investicije), Filip Terzić (Feromontaža), Dragoslav Vuković (Viskol), Nikola Ćirović (član Gradskog veća), Milan Đukić (advokat), Milan Pekez (Hidro baza), Aleksandar Bogdanović (direkor JP Usluge i održavanje) i Đerđ Balaton (Foto oko)

 

IZMENE STATUTA KLUBA

 

Na zasedanju je doneta odluka da se razdvoje funkcije predsednika kluba i predsednika Skupštine tako da je jednoglasnom odlukom delegata za predsednika Skupštine kluba izabran gospodin Balša Butorović.
Takođe je i ustanovljeno novo telo,  Savet Upravnog odbora,  koji neće odlučivati, niti imati pravo glasa, već će biti savetodavno telo i baviće se poslovima koje mu UO bude poverio.Ove izmene i dopune usvojene su uz po jedan uzdržan i jedan glas protiv.