Fudbalski klub Vojvodina će svoj tradicionalni  Novogodišnji  koktel iskoristiti i kao  priliku da promoviše klupski kalendar za 2013. godinu.

Realizacija ideje, dizajna i grafička priprema kalendara  je rezultat novoustanovljene poslovno-tehničke saradnje kluba sa firmom „Print Labs.“ iz Novog Sada koja se bavi marketinškim aktivnostima, grafičkim dizajnom, web dizajnom i štampom. Kompletnu pripremu odradio je dizajnerski tim „Print Labs.“-a na čijem čelu je Dragan Vukadinov.