Na osnovu člana 26. Statuta fudbalskog kluba Vojvodina iz Novog Sada, predsednik Skupštine kluba Dragoljub Samardžić, dana 6. 12. 2018. godine, donosi odluku o zakazivanju vanredne sednice Skupštine FK Vojvodina.

Vanredna sednica Skupštine FK Vojvodina je zakazana za 21. decembar 2018. godine u prostorijama kluba u fudbalskom centru „Vujadin Boškov“, na adresi Novosadski put 114 u Novom Sadu.

Vreme održavanja vanredne sednice Skupštine FK Vojvodina je u 18 časova.

U Novom Sadu, 6. 12. 2018. godine

predsednik

Dragoljub Samardžić