Фудбалски клуб Војводина објављује финансијске извештаје независног ревизора за 2023. годину.
Извештаји се могу пронаћи на следећем линку:

Финансијски извештај за 2023. годину