Политика приватности

Ова Политика приватности припада спортском друштву СПОРТСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА 1914, Димитрија Туцовића 1 Нови Сад, матични број: 28746903 ПИБ: 113957842 (у даљем тексту: Политика приватности)

Дефиниције, сврха и обим примене Политике приватности

„СД ВОЈВОДИНА 1914“ или „ми“ означава спортско друштво СПОРТСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА 1914 НОВИ САД матични број: 28746903 ПИБ: 113957842 са седиштем на адреси Димитрија Туцовића 1;

„Интернет продавница“ означава интернет продавницу којом управља СД ВОЈВОДИНА 1914 у оквиру своје пословне делатности, а нарочито www.fkvojvodina.rs/prodavnica;

„Интернет сајт“ означавају Интернет продавницу и друге интернет странице којима управља СД ВОЈВОДИНА 1914 као помоћ у функционисању Интернет продавница;

„Корисник “, „Ви“ означава Вас, корисника Интернет Сајтова (било које физичко лице);

„Повезане услуге“ означава услуге или функције које пружа или дели СД ВОЈВОДИНА 1914 или трећа лица, укључујући и услуге које се пружају под посебним условима и одредбама, које подржавају основне активности СД ВОЈВОДИНА 1914 или олакшавају коришћење услуга или функционалности СД ВОЈВОДИНА 1914 од стране корисника, на пример, обезбеђивањем доставе у истом дану или путем пакетомата.

„ЗЗПЛ “ означава Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/2018);

“Повереник ” означава Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије;

“податак о личности” је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно (нпр. име, презиме, ЈМБГ, податак о локацији, ИП адреса, и сл);

“обрада података о личности” је свака радња или скуп радњи које се врше аутоматизовано или неаутоматизовано са подацима о личности или њиховим скуповима, као што су прикупљање, бележење, разврставање, груписање, односно структурисање, похрањивање, мењање, откривање, увид, употреба, умножавање, ширење или на други начин чињење доступним, упоређивање, ограничавање, брисање или уништавање („обрада“);

„профилисање “ је сваки облик аутоматизоване обраде који се користи да би се оценило одређено својство личности, посебно у циљу анализе или предвиђања радног учинка физичког лица, његовог економског положаја, здравственог стања, личних склоности, интереса, поузданости, понашања, локације или кретања.

“руковалац ” је лице које одређује сврху и начин обраде података о личности;

“обрађивач ” је свако физичко или правно лице, који обрађује податке о личности у име руковаоца.

Ми бринемо о заштити Ваших података о личности и стога Вас молимо да пажљиво прочитате ову Политику приватности, како бисте се упознали са начином и обимом обраде, које податке о личности обрађујемо, како их користимо, за коју сврху, колико дуго их чувамо и која права Вам стоје на располагању у вези са обрадом података о личности.

Сврха ове Политике приватности је да утврди обим и правне основе за обраду Ваших података о личности које прикупљамо у вези са Вашим коришц́ењем Интернет сајта и Повезаних Услуга, те да дефинише мере које СД ВОЈВОДИНА 1914 предузима да заштити Ваше податке о личности. Примамо ваше податке о личности од Вас када креирате кориснички налог, у вези са Вашим активностима (укључујући трансакције) на Интернет продавници, прегледом понуда и у вези са ажурирањем података на корисничком налогу. Обрада података о личности такође може бити повезана са низом других активности које обављате и које су директно повезане са коришћењем Интернет сајта и Повезаних услуга. Податке о вашим пошиљкама можемо добити директно од превозника. Ако користите Повезане услуге, ваше податке о личности нам такође могу доставити независни добављачи који нуде Повезане услуге.

Ова Политика приватности се примењује само на прикупљање и обраду података путем Интернет сајта, као и када користите наше онлине услуге. За податке које прикупљамо и обрађујемо на други начин, обратите нам се путем е-маила на  zastitapodataka@fcvojvodina.co.rs  или слањем писаног захтева на адресу СД ВОЈВОДИНА 1914, Димитрија Туцовића 1, Нови Сад;

Нећемо користити нити делити ваше податке о личности у сврхе које нису повезане са сврхама описаним у овој Политици приватности а да вас о томе не обавестимо, а уколико то буде потребно даћемо вам прилику да одлучите да ли смемо да користимо ваше податке о личности на тај начин.

Одговарате за тачност и истинитост свих информација које сте нам дали или које нам дате и гарантујете да ћете својим корисничким налогом управљати лично.

Уколико се не слажете са нашом Политиком приватности, молимо Вас да одмах престанете са коришћењем Интернет сајта, као и да нам не уступате своје податке о личности.

У случају да Интернет сајт садржи линкове ка другим интернет страницама, молимо Вас да се адекватно упознате са политикама приватности које се налазе на тим интернет страницама и начином на који та лица обрађују податке о Вама. СД ВОЈВОДИНА 1914 нема никакву контролу над садржајем других интернет страница, те не може бити одговоран за заштиту Ваше приватности када их посећујете.

СД ВОЈВОДИНА 1914 као руковалац података о личности у смислу ЗЗПЛ одређује сврху, основ и начине обраде Ваших података о личности.

Обим , сврха и правни основ обраде података о личности и период чувања

Обим података о личности које обрађујемо може да варира у зависности од услуга и функционалности Интернет сајта које користите. Да бисмо Вам помогли да разумете које податке о личности обрађујемо, у наставку смо навели информације о врстама података које обрађујемо, категоришући их према функционалностима и сврхама обраде.

За сваку од сврха обраде дефинисали смо правни основ за обраду и рок чувања података о личности. Ваше податке о личности ћемо чувати у периоду у коме су неопходни за остварење сврхе за коју се обрађују. Након испуњења сврхе, трајно ћемо их обрисати или онемогућити приступ (тј. постаће анонимни), осим уколико се ради о подацима на чије чување смо временски неограничено обавезани законом. Критеријуми за одређивање времена током кога чувамо податке су: (и) законске обавезе и (ии) према потреби, за реализацију и поступање према захтеву који сте нам упутили.

На пример, када обришете кориснички налог, више нећемо обрађивати ваше податке о личности да бисмо вам пружали услуге и функционалности корисничког налога, али ћемо ускладиштити ваше податке о личности за период који је законом дозвољен како бисмо вам омогућили да потврдите своја права и омогућили приказивање историје трансакција између Вас и нас.

У случају да се основ обраде заснива на Вашој сагласности за обраду, а Ви повучете свој пристанак на обраду, ми ћемо трајно обрисати те податке о личности, осим уколико нас закон не обавезује да их чувамо.

2 .1 Посета Интернет сајту

Приликом посете Интернет сајту, претраживач који користите на вашем уређају ће аутоматски и без ваше активности послати на сервер наше интернет странице: ИП адресу уређаја са ког је послат упит и који има приступ интернету, датум и време приступа, име и УРЛ преузете датотеке, интернет страницу са које се приступа (реферрер УРЛ), претраживач који користите и,  ако је потребно, оперативни систем рачунара који подржава интернет, као и име вашег провајдера. Наведене податке сервер привремено чува у такозваној лог датотеци.

Уколико сте у вашем претраживачу, у оперативном систему или у другим подешавањима вашег уређаја прихватили тзв. геолокацију, ову функцију користимо како бисмо Вам понудили Повезане Услуге на основу Ваше тренутне локације (на пример, испорука на пакетомату, испорука у истом дану).

Утврђивање Ваше локације можете у сваком тренутку искључити тако што на свом уређају потпуно деактивирате услугу геолоцирања. У сваком тренутку сте такође у могућности да управљате својим одобрењем за приступ локацији Вашег уређаја тако што у поставкама уређаја деактивирате одобрење за ову функцију.

Ваше податке о личности обрађујемо у складу са правилима описаним у табели испод у вези са вашим приступом Интернет сајту. Ваши подаци о личности се такође могу обрађивати у друге сврхе, као што ћете сазнати из даљих одељака ове Политике приватности.

врста података сврха обраде правни основ обраде период чувања
ИП адреса успостављање несметане везе и комфорног коришћења интернет странице и процена безбедности и стабилности система. Наш легитимни интерес који произилази из сврхе (Члан 12, тачка 6) ЗЗПЛ) За време посете интернет страници
Геолокација Нуђење Повезаних Услуга у складу са локацијом Наш легитимни интерес да понудимо услуге прилагођене локацији корисника (Члан 12, тачка 6) ЗЗПЛ) За време посете интернет страници

2.2 . Кориснички налог

Како бисте користили неке функционалности Интернет продавница, морате регистровати кориснички налог у складу са Општим условима, осим уколико је Општим условима предвиђено да се могу користити и без регистрације или пријављивања (нпр. Онлине куповина).

Јединствени кориснички налог за Интернет продавницу се налази на интернет локацији www.fkvojvodina.rs/prodavnica, али њему можете приступити и користити га искључиво путем Интернет продавнице.

Регистрацијом корисничког налога закључујете уговор са СД ВОЈВОДИНА 1914 на који се примењују Општи услови, а нарочито одељак ВИ Општих услова.

Регистрација , попуњавање и коришћење корисничког налога подразумева обраду података о личности од стране СД ВОЈВОДИНА 1914

Следећи подаци о личности се прикупљају у оквиру процеса регистрације: име, презиме, е-маил адреса, датум рођења и пол (није обавезан податак).

Ако из било ког разлога не дате ове податке о личности (осим податка о полу), нажалост нећемо моћи да креирамо Ваш кориснички налог и закључимо уговор са вама, односно нећете моћи да користите наше услуге и функционалности доступне само регистрованим корисницима.

Верификација е-маил адресе је обавезан корак у циљу комплетирања процеса регистрације корисничког налога.

Осим горе наведених података који се уносе приликом регистрације корисничког налога, на свом корисничком налогу можете, али не морате, унети и следеће податке, које увек можете и обрисати:

Поред тога, Вашем корисничком налогу придружујемо и приказујемо Вам и следеће податке:

 • статус поруџбина, од момента креирања, обраде, до испоруке и, евентуално, поврата робе, на Интернет продавници;
 • историја куповина: подаци о свим обављеним куповинама у нашим физичким продавницама и Интернет продавници, у претходне две године;
 • промене цена и доступност величина производа које сте на Интернет продавници означили да вам се допадају;
 • производи које сте последње разгледали на Интернет продавници;

Сматрамо да имамо легитимни да придружимо ове податке Вашем корисничком налогу, јер је обрада ове врсте података такође корисна за Вас јер вам омогућава боље корисничко искуство и да приступите информацијама у складу са својим изборима.

Молимо да имате у виду да сте у обавези да континуирано ажурирате ваше податке о личности уколико се промене на било који начин. Ово је неопходно ради правилног испуњавања наших и ваших обавеза. Ви сносите искључиву одговорност за тачност унетих података, као и уколико нека наша обавеза није испуњена или није потпуно или исправно испуњена, због неажурности података. СД ВОЈВОДИНА 1914 може вршити измену унетих података у Вашем корисничком налогу само на Ваш захтев.

Кориснички налог представља јединствену идентификацију корисника у Нашем систему и можемо Вашем корисничком налогу придружити било који податак који нам доставите или који о Вама прикупимо у складу са ЗЗПЛ и овом Политиком приватности.

Ваше податке о личности обрађујемо у складу са правилима описаним у табели испод у вези са вашим корисничким налогом. Ваши подаци о личности се такође могу обрађивати у друге сврхе, укључујући маркетиншке сврхе и ради реализације поруџбина, као што ћете сазнати из даљих одељака ове Политике приватности.

врста података сврха обраде правни основ обраде период чувања
име и презиме, е-маил адреса и датум рођења пружање услуга у вези са успостављањем и употребом корисничког налога

 

неопходно за предузимање радњи пре закључења уговора, да можемо да Вас идентификујемо и да утврдимо да ли имате пословну способност за преузимање уговорних обавеза и давање сагласности на обраду, у смислу година старости (Члан 12, тачка 2) ЗЗПЛ) до брисања корисничког налога или обуставе услуге
број телефона пружање услуга неопходно за извршење уговора и за предузимање радњи пре закључења уговора и испуњења уговора (Члан 12, тачка 2) ЗЗПЛ) до брисања корисничког налога
адреса и платне картице подешавање и прилагођавање корисничког налога параметрима за будућу поруџбину наш легитимни интерес да чувањем Ваших података о адреси и преферираном начину плаћања понудимо више комфора при будућим поруџбинама (Члан 12, тачка 6) ЗЗПЛ) до брисања података од стране корисника или брисања корисничког налога
пол , преференције, чланови породице, историја куповина и последње прегледани производи прилагођавање приказа артикала и, уколико је дата сагласност, прилагођавање обавештења о понудама, у складу са Вашим интересовањима и карактеристикама наш легитимни интерес да унапредимо корисничко искуство и олакшамо Вам приступ информацијама, артиклима и понудама за које можете бити заинтересовани (Члан 12, тачка 6) ЗЗПЛ) до брисања података од стране корисника или брисања корисничког налога

2 .3 . Онлине куповина

СД ВОЈВОДИНА 1914 обрађује податке о личности у сврху остваривања права и обавеза из закључених уговора о купопродаји на основу поруџбина путем Интернет продавнице („Онлине куповина“), а у складу са Општим условима.

Подаци о личности које прикупљамо од Вас у вези са Онлине куповином су:

 • Идентификациони подаци: име и презиме;
 • Контакт подаци: е-маил и број телефона;
 • Подаци о адреси за испоруку: град, општина, поштански број, улица и број, стан/кућа, спрат, број стана;
 • Подаци о платној картици: тип, број и датум истека картице.

Уколико сте пријављени на Ваш кориснички налог и унели сте ове податке у кориснички налог, они ће бити аутоматски преузети из Вашег корисничког налога у процесу Онлине куповине.

Уколико ови подаци нису унети у Ваш кориснички налог или вршите Онлине куповину као гост, односно без пријаве на кориснички налог, мораћете лично да их унесете приликом поруџбине.

У тренутку Онлине куповине додатно се аутоматски прикупљају и следећи подаци који не откривају директно идентитет, а прикупљају се и обрађују ради евидентирања поруџбине за превенцију евентуалних злоупотреба: Ваша ИП адреса (анонимно) и датум и време куповине.

Ако поруџбину вратите у року за одустанак од уговора, због законских обавеза мораћемо да прикупимо и податке о Вашем броју личне карте или пасоша, као и податке о броју Вашег банковног рачуна ради поврата средстава.

Подаци које обрађујемо у вези са Онлине куповином, обрађују се и због законских обавеза у вези са вашом поруџбином односно одустанком од исте, као што су омогућавање подношење рекламација и поврата, откривање и/или спречавања злоупотребе или преваре, слање заменске робе.

Име и презиме, адреса испоруке, е-маил адреса и број телефона, добијене потврдом наруџбине од стране корисника, делимо са нашим партнерима за логистику како бисмо припремили производе из Ваше наруџбине и доставили их на адресу према вашем захтеву. Наши пословни партнери овлашћени су те податке користити и контактирати Вас искључиво у сврху испоруке појединачних пошиљки.

Број телефона, е-маил и адреса, као и геолокацију, можемо користити да Вам понудимо Повезане Услуге, као што су услуга доставе у току истог дана и услуга доставе путем пакетомата.

Ваше податке о личности обрађујемо у складу са правилима описаним у табели испод у вези са Онлине куповином. Ваши подаци о личности се такође могу обрађивати у друге сврхе, укључујући маркетиншке, као што ћете сазнати из даљих одељака ове Политике приватности.

врста података сврха обраде правни основ обраде период чувања
идентификациони подаци, контакт подаци, подаци о адреси за испоруку, подаци о платној картици реализација поруџбине и достављања информација о статусу поруџбине

 

 

обрада рекламација и поврата, откривање и/или спречавања злоупотребе или преваре, слање заменске робе, повлачење производа

неопходно за извршење уговора и за предузимање радњи пре закључења уговора у вези са поруџбином (Члан 12, тачка 2) ЗЗПЛ)

 

неопходно у циљу поштовања наших правних, односно законских обавеза (Члан 12, тачка 3) ЗЗПЛ)

 

до истека једне године од застарелости обавеза у вези са поруџбином (10 + 1 година)
број личне карте или пасоша и број банковног рачуна поврат новца на основу одустанка од уговора неопходно у циљу поштовања наших правних, односно законских обавеза (Члан 12, тачка 3) ЗЗПЛ) пет година од поврата новца
контакт подаци, адреса и геолокација понуда повезаних Услуга приликом поруџбине наш легитимни интерес да отпремање и доставу у највећој мери прилагодимо купцима (Члан 12, тачка 3) ЗЗПЛ) до окончања поруџбине

2 .4 . Маркетинг, обавештења и билтен

У вези са нашим маркетиншким активностима, можемо обрадити Ваше контакт податке за слање обавештења, понуда и информација о погодностима и/или билтена, а можемо обрадити и податке о личности који нам помажу да ускладимо понуде и садржај са вашим интересовањима и очекивањима. Ови подаци могу да укључују, на пример, ваше изабране преференције и податке ускладиштене путем колачића, као што је понашање на Интернет продавници.

Уколико сте дали сагласност за пријем обавештења, понуда и информација о погодностима („Билтен“), користимо Ваш е-маил и број телефона за слање информација о производима, промоцијама, наградним играма/конкурсима, новостима и понудама наших продавница („директни маркетинг“).

Уколико сте дали сагласност за пријем обавештења, понуда и информација о погодностима, односно Билтена, путем е-маила, користићемо е-маил адресу коју сте верификовали.

Уколико сте дали сагласност за пријем обавештења, понуда и информација о погодностима, односно Билтена, путем броја телефона, обавештења ћемо Вам слати путем СМС-а, Вибер-а (уколико користите), Wхатс Апп-а (уколико користите) и других апликација за размену порука које евентуално користите, користећи број телефона који сте верификовали на Вашем корисничком налогу или приликом потврде поруџбине.

На вашем корисничком налогу можете управљати сагласностима за пријем обавештења, понуда и информација о погодностима, односно Билтена, према начину комуникације (путем е-мејла или броја телефона).

Вашу сагласност можете у сваком тренутку повући, и то како за поједине тако и све начине комуникације (е-маил и број телефона), путем свог корисничког налога у опцији „Обавештења“, а имате могућност да одјаву извршите и путем наше корисничке подршке путем контактне форме у виду интерактивног формулара овде или путем е-маила на заститаподатака@фцвојводина.цо.рс

Сагласност за пријем обавештења, понуда и информација о погодностима, односно Неwслеттер-а е-маилом можете у сваком тренутку повући и путем линка који је садржан у сваком е-мејлу, користећи опцију за одјаву (унсусцрибe).

Сагласност за пријем обавештења путем броја телефона можете у сваком тренутку повући и директно путем апликације или СМС поруке.

Повлачење сагласности не утиче на допуштеност обраде извршене до момента повлачења.

Садржај који Вам шаљемо или Вас о њему обавештавамо на горе описан начин, прилагодићемо Вашим интересовањима, како би био релевантан за Вас као потенцијалног купца, користећи:

 • податке о адреси, полу и преференцијама, које нам добровољно дате путем корисничког налога;
 • податке о историји куповина;
 • податке о понашању у контакту са нама: куповине, поврати робе, рекламације, интеракције кроз мобилне апликације, интеракције са страницама на друштвеним мрежама и интеракције са корисничком подршком.

На горе описани начин ћемо прилагодити и приказ производа на Интернет продавници Вашим интересовањима, на основу њихове расположивости и карактеристика, како бисмо приоритетно приказивали артикле за које проценимо да могу бити интересантни за Вас („контекстуални маркетинг“).

Податак о датуму рођења можемо да користимо и ради омогућавања рођенданског попуста. Ради избегавања сумње, коришћење рођенданског попуста није обавезно.

Ваше податке о личности обрађујемо у складу са правилима описаним у табели испод у вези са маркетингом. Ваши подаци о личности се такође могу обрађивати у друге сврхе као што ћете сазнати из даљих одељака ове Политике приватности.

врста података сврха обраде правни основ обраде период чувања
контакт подаци директни маркетинг Ваша сагласност (Члан 12, тачка 1) ЗЗПЛ) до повлачења сагласности
адреса, пол, преференције, историја куповина, датум рођења, понашање на Интернет продавници, понашање у контакту са нама прилагођавање директног маркетинга интересовањима и карактеристикама корисника и контекстуални маркетинг наш легитимни интерес да промоцију и понуду производа прилагодимо интересовањима потенцијалних купаца и олакшамо им приступ артиклима и понудама за које могу бити заинтересовани (Члан 12, тачка 6) ЗЗПЛ) до брисања података из корисничког налога или брисања корисничког налога

2 .5 . Различите врсте упита

У зависности од начина на који сте ступили у контакт са нама и врсте упита, можемо да прикупљамо Ваше податке о имену и презимену, броју телефона, е-маил адреси, као и остале информације које сте поделили са нама, а које су у вези са Вашим упитом.

Наш и истовремено Ваш интерес за овакву обраду података произилази из потребе да одговоримо на ваша питања, уколико је неопходно да решимо постојеће проблеме и како би тиме обезбедили ваше задовољство као нашег купца или као корисника Интернет сајта.

Ваше податке о личности обрађујемо у складу са правилима описаним у табели испод у вези са упитима. Ваши подаци о личности се такође могу обрађивати у друге сврхе као што ћете сазнати из даљих одељака ове Политике приватности.

врста података сврха обраде правни основ обраде период чувања
идентификациони подаци, контакт подаци, други подаци које унесте у упит анкета (добровољна) ваша сагласност (Члан 12 тачка 1) ЗЗПЛ) пет година
одговор на упит у вези са будућом или актуелном поруџбином неопходна за извршење уговора или за предузимање радњи, на захтев, пре закључења уговора, у вези са будућом или актуелном поруџбином (Члан 12 тачка 2) ЗЗПЛ) до истека једне године од застарелости обавеза у вези са поруџбином (10 + 1 година) или годину дана од одговора ако не буде поруџбине
одговор на упит у вези са рекламацијом, повратом робе или одустанком од уговора наше правне обавезе, односно законске обавезе (Члан 12, тачка 3) ЗЗПЛ) до истека једне године од застарелости обавеза у вези са поруџбином (10 + 1 година)
одговор на упит у вези са нашим и/или вашим правима и обавезама или производима и/или услугама које нудимо наш легитимни интерес за заштиту наших и ваших права (Члан 12, тачка 6) ЗЗПЛ) до истека једне године од застарелости обавеза у вези са поруџбином (10 + 1 година) или годину дана од одговора ако не буде поруџбине

 

одговор на остале упите наш легитимни интерес да одговоримо на упите, уколико је неопходно да решимо постојеће проблеме и како би тиме обезбедили ваше задовољство као нашег купца или као корисника Интернет Сајтова (Члан 12, тачка 6) ЗЗПЛ) до истека једне године од одговора на упит

2 .6 . Наградне игре и конкурси

За потребе учествовања у наградним играма/конкурсима прикупљамо податке о личности, у складу са правилима за сваку активност појединачно. За пријаву учесника потребно нам је Ваше име и презиме, а у зависности од конкретних правила игре, датум рођења, број телефона и кућна адреса (обавештавање добитника, слање награда и сл) или било који други податак потребан да би се утврдила испуњеност критеријума за учешће или награђивање. Уколико сте добитник награде чија вредност превазилази износ прописан пореским прописима, додатно потребан нам је и Ваш ЈМБГ.

Приликом прикупљања ових података, у сваком конкретном случају, информисаћемо Вас о врсти, сврси обраде ових података, периоду чувања, као и о Вашим правима.

У изостанку другачијег обавештења у вези са конкретним Ваше податке о личности обрађујемо у складу са правилима описаним у табели испод у вези са упитима. Ваши подаци о личности се такође могу обрађивати у друге сврхе као што ћете сазнати из даљих одељака ове Политике приватности.

врста података сврха обраде правни основ обраде период чувања
име и презиме, а у зависности од конкретних правила игре, датум рођења, број телефона и кућна адреса, ЈМБГ (за добитнике)

 

учешће у наградној игри/конкурсу Ваша сагласност (Члан 12 тачка 1) ЗЗПЛ) две године од окончања наградне игре/конкурса
реализација наградне игре/конкурса наш легитимни интерес за извршавање обавеза које произилазе из јавног обећања, организовања наградне игре и/ли конкурса (Члан 12 тачка 6) ЗЗПЛ) до истека једне године од застарелости обавеза (10 + 1 година)
поступање у складу са пореским прописима за добитке и награде које прелазе неопорезиве износе наше правне обавезе, односно законске обавезе (Члан 12, тачка 3) ЗЗПЛ) пет година од истека године у којој је остварен добитак или награда

2 .7 . Подаци о личности корисника друштвених мрежа

На нашим страницама друштвених мрежа информишемо лица о понудама, производима, услугама, акцијама, наградним играма, битним информацијама и новостима. Идентификационе и контакт податке (име и презиме, е-маил, број телефона, профил), као и податке које добровољно уносите на нашим страницама друштвених мрежа (питања, похвале и критике) обрађујемо у сврху интеракције са посетиоцима друштвених мрежа и давања одговора на постављена питања, похвале и критике.

На обраду података од стране оператера платформи друштвених мрежа (нпр. администрација чланова и дељење информација) имамо само ограничен утицај. Тамо где можемо да утичемо и подесимо параметре за обраду Ваших података и то тако да оператер платформе друштвених мрежа поступа у складу са заштитом података, ми предузимамо све мере које су нам на располагању. Међутим , на многим местима не можемо да утичемо на обраду података оператера, нити знамо које податке оператер тачно обрађује.

Оператер платформе управља целом ИТ инфраструктуром услуге, придржава се сопствених правила о заштити података и има са Вама посебан кориснички однос (уколико сте регистровани корисник услуге друштвених мрежа). Додатно , оператер је искључиво одговоран за сва питања у односу на податке Вашег корисничког профила, којима ми као компанија немамо приступ.

Детаљније информације о обради података од стране оператера платформа друштвених мрежа и о могућностима приговора можете пронаћи у њиховим правилима приватности.

Податке, које сте унели на нашим страницама друштвених мрежа, као што су нпр. коментари, видео снимци, слике, лајкови, јавна обавештења и сл. објављује оператер платформе, а ми их ни у једном тренутку не обрађујемо у неку другу сврху од предвиђене. Задржавамо право да обришемо незаконите или непримерене садржаје, уколико је то потребно.

Ваше податке обрађујемо и у сврху комуницирања са вама. Ваше садржаје ћемо евентуално поделити на нашој страници ако то представља функцију платформе друштвене мреже.

Ваше податке о личности обрађујемо у складу са правилима описаним у табели испод у вези са коришћењем друштвених мрежа. Ваши подаци о личности се такође могу обрађивати у друге сврхе као што ћете сазнати из даљих одељака ове Политике приватности.

врста података сврха обраде

 

правни основ обраде период чувања
идентификациони подаци, подаци које уносите на нашим страницама друштвених мрежа одговори на питања, похвале и критике, објављивање похвала и критика наш легитимни интерес за унапређење односа са корисницима и промоцију производа (Члан 12, тачка 6) ЗЗПЛ) у року од годину дана од брисања са друштвених мрежа

 2 .8 .Успостављање , коришћење и одбрана захтева

Ваше податке о личности можемо обрадити у вези са нашим правом на успостављање, коришћење или одбрану захтева који проистичу из уговора између Вас и нас или повезани са вашим коришћењем услуга или функционалности које пружамо ми, Интернет продавница или Повезане Услуге. Обим и врста података се може разликовати у зависности од садржине захтева.

Ваше податке о личности обрађујемо у складу са правилима описаним у табели испод у вези са успостављање, коришћењем или одбраном захтева. Ваши подаци о личности се такође могу обрађивати у друге сврхе као што ц́ете сазнати из даљих одељака ове Политике приватности.

врста података сврха обраде правни основ обраде период чувања
идентификациони подаци, подаци о одређеној поруџбини или понуди, детаљи трансакције успостављање , коришћење или одбрана захтева наш легитимни интерес да успоставимо, користимо или одбранимо захтеве на које имамо право (Члан 12, тачка 6) ЗЗПЛ) до истека једне године од застарелости обавеза (10 + 1 година)

2 .9 . Подаци које не обрађујемо

Не обрађујемо податке повезане с расним или етничким пореклом, политичким мишљењем, верским или филозофским уверењем или чланству у синдикату, генетске податке биометријске податке у циљу јединствене идентификације лица, податке о здравственом стању или податке о сексуалном животу или сексуалној оријентацији.

Уколико постоји потреба за обрадом неких од наведених података о личности, увек ће нам бити потребна Ваша изричита сагласност.

3 .1 .Колачићи (цоокиес)

Интернет сајт користи мале текстуалне датотеке које могу да се меморишу на вашем уређају, а Ваш претраживач може да их сачува, који се називају колачићи (енг. Цоокиес ) („колачићи“).

3 .1 . Технологије

3 .1.1 . Технички неопходне технологије

reCaptcha

На нашем интернет сајту у одређеним случајевима, као што је попуњавање формулара, користимо сервис reCaptcha пружаоца услуга Google Ireland Linited (reCaptcha: v2, v3 и невидљива reCaptcha). Његова сврха је првенствено разликовање личних уноса података од аутоматизоване, машинске обраде.

Правни основ за обраду података у вези са коришћењем овог сервиса је члан 12 тачка 6) ЗЗПЛ, заснован на нашем преовлађујућем легитимном интересу да осигурамо безбедност наших ИТ система на најбољи могући начин и спречимо сметње на нашем интернет сајту услед напада.

3 .1 .2 . Проширене функције

На неким местима на Интернет сајту окачили смо видео записе пружаоца ЈуТјуб, ЛЛЦ, ћерка компаније компаније Гоогле Инц, односно пружаоца услуга Гоогле Иреланд Лимитед.

Наше ЈуТјуб видео записе интегрисали смо са проширеним режимом заштите података. У овом случају ЈуТјуб не добија информације о посетиоцима осим ако не погледају видео.

О могућем прикупљању и коришћењу ваших података у том случају од стране ЈуТјуб-а немамо сазнања и самим тим никакав утицај на то.

3.1 .3 . Профилисање

Уколико сте дали сагласност за употребу ваших података о личности за профилисање, податке које нам Ви дате или сте их дали, као и податке које о вама прикупимо на други начин, користићемо за креирање вашег профила у циљу прилагођавања наших понуда, обавештења и информација о погодностима и прилагођавања приказивања артикала на Интернет продавници.

То значи да путем аутоматизоване обраде података о личности процењујемо одабране факторе и информације о корисницима, посебно њихове активности на Интернет продавници, укључујући на основу куповина, историје прегледаних производа и коришћених услуга, задржавања на одређеним производима, као и изабране преференције, како бисмо анализирали њихово понашање или направили претпоставке за будуће понашање.

Профилисање подразумева прикупљање података током времена, у односу на Ваше активности на Интернет продавници, у комуникацији са нама, приликом Онлине куповине, али и тако што нам исте дате или сте их дали у оквиру корисничког налога. Ови подаци нарочито укључују:

 • контакт податке: име и презиме, е-маил број телефона;
 • податак о полу;
 • податке о адреси: град, општина, поштански број, улица и кућни број, стан/кућа, спрат, број стана;
 • податке преференцијама: омиљени спортови, омиљени брендови, омиљена врста производа, величина одеће, величина обуће, омиљена боја, омиљени производи;
 • податке о члановима породице: старост и пол;
 • податке о претходним куповинама;
 • подаци о понашању у контакту са нама: куповине, поврати робе, рекламације, интеракције кроз мобилне апликације, интеракције са страницама на друштвеним мрежама и интеракције са корисничком подршком.

На тај начин креирамо персонализоване корисничке профиле који имају за циљ напреднију сегментацију, процену интересовања и предвиђање будућег понашања, како бисмо унапредили креирање наше рекламне понуде прилагођене вашем личном интересовању и представљање релевантних производа, како приликом посете Интернет продавници, тако и приликом слања обавештења, понуда и информација о погодностима и Билтена.

Значај коришћења профилисања може бити, на пример, слање промотивног садржаја прилагођеној одређеној особи, приказивање производа на Интернет продавници прилагођених интересовањима одређене особе, давање попуста одређеној особи, подсећање на недовршене куповине, слање предлога производа који може одговарати интересима или жељама одређеног лица или понуда бољих услова у односу на стандардну понуду код Онлине куповине. Упркос профилисању, лице на које се профилисање односи слободно одлучује о томе хоће ли да искористи попуст или понуду који је добило на овај начин, или ће искористити боље услове и обавити онлине куповину.

 

Правни основ за креирање персонализованих профила ради слања персонализованих понуда и обавештења на основу профилисања, односно приказивања производа на Интернет Продавницама, је Ваша сагласност, у складу са чланом 12 став 1 тачка 1) ЗЗПЛ.

Вашу сагласност можете у сваком тренутку повући путем свог корисничког налога у опцији „Обавештења“, а имате могућност да одјаву извршите путем наше корисничке подршке путем контактне форме  у виду интерактивног формулара овде, путем е-маила на заститаподатака@фцвојводина.цо.рс

Важно је да знате да, и ако повучете сагласност за профилисање, ми Вам и даље можемо слати прилагођен промотивни садржај, на основу нашег легитимног интереса да прилагодимо директни маркетинг, ако нисте повукли сагласност за пријем обавештења, понуда и информација о погодностима, односно можемо приказивати прилагођен садржај на Интернет продавници на основу нашег легитимног интереса, све како је ближе описано у одељку 2.4. ове Политике приватности,  али то више неће бити на основу аутоматизоване обраде података о личности.

Приступ и пренос података о личности

4 .1 . Лица која имају приступ подацима о личности

Ваше личне податке сматрамо пословном тајном те их као такве штитимо у складу са важећим законским прописима и најбољој пракси. Чувамо их и складиштимо на серверима у Европској Унији.

Унутар СД ВОЈВОДИНА 1914, приступ подацима, које сте нам ставили на располагање, имају само оне организационе јединице, односно они запослени којима су исти неопходни за испуњење сврхе за коју су подаци о личности прикупљени да би обавили своје радне задатке. Запослени који имају приступ подацима о личности имају обавезу чувања поверљивости података.

Ваше податке о личности ћемо обрађивати ми сами док трећа лица имају право приступа и обраде Ваших података о личности само у обиму у којем је то неопходно.

Трећа лица која делују у наше име као обрађивачи. У овим случајевима, трећа лица могу да користе Ваше податке о личности искључиво за сврхе које су горе наведене и искључиво у складу да нашим инструкцијама. У том случају обрађивачу се уступају само они подаци који су неопходни за остварење сврхе уговорене обраде, и обрађивачи их не могу користити за друге сврхе. У овим случајевима, услови обраде података и одговорност за заштиту података дефинисаће се уговором између нас и обрађивача.

Лица која имају приступ Вашим подацима јесу наши пословни партнери који нам помажу у редовном пословању, а то су:

 • Провајдери клауд ИТ платформи на којима се чувају подаци и партнери на одржавању и развоју ИТ платформи који обезбеђују имплементацију нових функционалности на системима и исправно функционисање система;
 • Партнери који се баве аналитиком података за СД ВОЈВОДИНА 1914 те у склопу пословања обрађују податке у циљу слања персонализованих понуда, идентификовања циљних група и др.;
 • Провајдери комуникационих сервиса који омогућавају размену података путем различитих канала комуникације (телефон, е-маил, социал медиа и др.) са циљем обавештавања купаца о стању поруџбине и слања маркетиншких понуда и обавештења;
 • Партнери који пружају техничку подршку у програму лојалности СД ВОЈВОДИНА 1914 који имају приступ евиденцији чланова програма лојалности;
 • Курирске службе које врше испоруку наше робе имају приступ подацима који су неопходни за извршење испоруке (име и презиме, адреса, број телефона);
 • Лица са којима сарађујемо ради заштите наших права и интереса (адвокати, рачуновође, осигуравајуће куће, саветници и др.) имају приступ подацима о личности само у мери у којој је то неопходно за заштиту наших права;
 • Надлежна тела код спровођења надзора над законитошћу пословања и поступања као и друга правна лица кад је то потребно за извршење неке наше законске дужности, нпр. ревизор. У том случају та правна лица обрађују Ваше личне податке у сврху која им је законом додељена
 • Остала лица у вези с пословним трансакцијама као што су нпр. реорганизација, спајање, заједничко улагање или било која друга врста располагања нашим друштвом, имовином или залихама (укључујући и стечај или сличан поступак)
 • Добављачи у ситуацијама када не можемо самостално да одговоримо на Ваш упит, те нам је неопходна асистенција добављача, уз Вашу претходну сагласност.

Трећа лица су ограничена у могућности коришћења Ваших података о личности у било које друге сврхе, осим наведених, те су у обавези да штите и обрађују Ваше податке о личности у складу са законским, регулаторним и уговорним обавезама.

Сва правна лица са којима сарађујемо су изабрана на веома пажљив начин, и када то налаже закон, уговором су обавезана на чување личних података у тајности, у складу са чланом 45 ЗЗПЛ.

4 .2 . Лица са којима СД ВОЈВОДИНА 1914 дели податке о личности

У принципу не преносимо Ваше податке трећим лицима осим уколико имамо законску обавезу да то учинимо (нпр. на захтев органа за кривично гоњење) или уколико су нам Ваши подаци потребни за обављање пословних активности или у оквиру реализације неког уговора, како је горе наведено. У свим овим случајевима стриктно се придржавамо законских одредби.

Уколико извршите поруџбину производа, посредством Вашег е-маила и/или броја телефона примићете потврду о поруџбини и отпремању као и – у зависности од пружаоца транспортне услуге – обавештење о најави пакета као и о могућим опцијама доставе.

Правни основ за пренос е-маила и броја телефона одговарајућем пружаоцу услуге за доставу пакета као и за њихово коришћење јесте извршење уговора сходно члану 12 тачка 2) ЗЗПЛ на основу Ваше куповине – достављање поручених производа, као и наш легитимни интерес да отпремање и доставу у максималној мери прилагодимо купцима сходно члану 12 тачка 6) ЗЗПЛ.

Подаци могу да се преносе и у друге државе у којима горе наведени уговорни партнери евентуално имају своје седиште или сервере тј. обрађују податке. То су искључиво државе Европске Уније или државе које обезбеђују адекватан ниво заштите у складу са законодавством Републике Србије. Ми свакако имплементирамо одговарајуће безбедносне мере укључујући уговарање одредаба о заштити података о личности на нивоу стандарда Републике Србије и ЕУ.

Период чувања података о личности

Подаци о личности се чувају онолико времена колико је потребно за обезбеђивање сврхе за коју су подаци о личности прикупљени, и то:

 • за податке где постоји законом дефинисан рок чувања, СД ВОЈВОДИНА 1914 чува податке у том периоду;
 • податке за које не постоји дефинисани законски рок чувања, СД ВОЈВОДИНА 1914 чува током периода важења уговора у вези са којим се подаци обрађују, а по престанку уговора СД ВОЈВОДИНА 1914 брише податке у додатном року од годину дана по истеку рока застарелости за одговарајуће обавезе, нпр. уговори о промету робе и услуга са правним лицима 3 + 1 година, уговори о промету робе и услуга са осталим лицима 10 + 1 година, имајући у виду да у додатном року од годину дана од истека рока застарелости може доћи до сазнања од стране СД ВОЈВОДИНА 1914 о подношењу тужбе или застоју застарелости;
 • податке које обрађује на основу легитимног интереса, СД ВОЈВОДИНА 1914 чува све док постоји легитимни интерес, и брише их по престанку легитимног интереса, у разумном року не дужем од 6 месеци;
 • податке које обрађује на основу сагласности, СД ВОЈВОДИНА 1914 чува све док има сагласност, а у случају повлачења сагласности, исте брише у разумном року не дужем од 6 месеци;
 • подаци достављени приликом постављана неког упита/питања преко интернет сајта, путем друштвених мрежа или путем е-маила или телефона, бришу се или анонимизују најкасније у року од годину дана након давања коначног одговора;
 • у случају брисања корисничког налога, исти ће бити активан још 30 дана, те је током ток периода могуће поново активирати налог уношењем е-маил адресе и лозинке. Након истека тог периода сви подаци садржани у налогу ће се аутоматски обрисати.
 • Након испуњења сврхе, односно истека законом прописаног рока за чување података о личности, подаци о личности ће бити трајно обрисани.

Подаци о малолетним лицима

СД ВОЈВОДИНА 1914 не обрађује с намером податке о личности малолетника млађих од 16 година. У циљу превенције обраде података о личности малолетника млађих од 16 година, приликом креирања корисничког налога на Интернет сајту неопходно је унети датум рођења.

Заступницима малолетних лица препоручујемо да правилно надзиру малолетнике под својим старатељством док врше претрагу по интернету, а нарочито када је омогућено остављање података о личности.

Уколико сматрате да сте ненамерно доставили податке о личности, молимо Вас да нас родитељи или законски старатељи обавесте о томе и ми ц́емо избрисати ваше податке о личности.

Начин на који штитимо податке о личности

Неке од мера заштите које спроводимо су следеће:

 • Имплементација псеудонимизације базе података кад год је то практично;
 • Савремени методи заштите и контроле приступа изворима који садрже податке о личности;
 • Ограничење приступа осетљивим подацима као и ограничење корисничких налога који могу имати приступ одређеним подацима, уводећи систем улога и ауторизација које ће да обезбеде да само одређени запослени руковаоци којима је неопходан приступ подацима за обављање радних задатака могу да имају увид и врше обраду одговарајућих података;
 • Континуирани надзор над свим ресурсима (физичким просторима где се Ваши подаци чувају) који се користе за обраду личних података;

Сврха спровођења наведених мера је спречавање ризика од уништења, губитка, измене, неовлаштеног откривања или приступа Вашим личним подацима. Коришћење одговарајућих мера заштите, у односу на Ваше личне податке, тражимо и од трећих особа које имају право приступа и обраде Ваших личних података.

Молимо вас да имате у виду да сте, прихватањем ове Политике приватности, сагласни да СД ВОЈВОДИНА 1914 не може да гарантује апсолутну сигурност, безбедносни интегритет и поверљивост података о личности, те да нећемо сносити одговорност за губитак/уништење/откривање података о личности, уколико смо предузели све мере које смо имали на располагању у том тренутку.

Поред тога, приликом регистрације корисничког налога, корисницима саветујемо да своју лозинку не откривају другим особама, јер су корисници одговорни за све радње извршене преко корисничког налога. СД ВОЈВОДИНА 1914 неће сносити одговорност за губитак/уништење/откривање података о личности у вези са подацима сачуваним на корисничком налогу. Уколико Вам је познато или сумњате да је неком позната Ваша лозинка, можете самостално да ресетујете лозинку и упутства за промену ће вам стићи на е-маил адресу. Уколико постоји било каква сумња да постоји пропуст у сигурности, имамо право да од Вас тражимо да промените лозинку или да вам привремено блокирамо кориснички налог.

Права лица на које се подаци односе

Ако одлучите да се користите једно или више својих ниже наведених права, имамо право проверити Ваш идентитет, све у сврху заштите података о личности.

Ваша права остварујете бесплатно. Изузетно , ако је Ваш захтев очигледно неоснован или претеран (нпр. тражите податке о личности које и сами поседујете), а посебно ако се исти захтев учестало понавља, имамо право да наплатимо нужне трошкове поступања по Вашем захтеву или да одбијемо да поступимо по Вашем захтеву.

Молимо Вас да сва питања и захтеве везане за Ваша права, у писаном облику и потписане шаљете на адресу заститаподатака@фцвојводина.цо.рс. На Ваш захтев ћемо одговорити одмах, а најкасније у року од 30 дана, осим ако изузетна сложеност појединачног случаја не захтева продужење наведеног рока. Тај рок не може бити дужи од 90 дана и о томе ћемо Вас посебно обавестити. Да бисмо Вас заштитили као титулара података о личности, потребно је да се на одговарајући начин идентификујете као подносилац пријаве, који ће за СД ВОЈВОДИНА 1914 представљати јемство да податке о личности даје њиховом власнику.

Уколико је Ваш захтев очигледно неоснован или се учестало понавља, можемо да га одбијемо или да наплатимо трошкове за његово остваривање. Под учесталим понављањем сматрамо ситуацију када нам се обратите са захтевом за остварење неког од права пет, или више пута, и у том случају ћемо одговорити на Ваш захтев само уколико за то постоји оправдан разлог.

8 .1 . Право на обавештавање/информисање о обради

У тренутку прикупљања података о личности, дужни смо да Вас на транспарентан начин обавестимо о врсти података које прикупљамо, о сврси намераване обраде и правном основу за обраду, о примаоцу података о личности, да ли намеравамо да износимо податке о личности у другу државу или међународну организацију, о року чувања података, или ако то није могуће о критеријумима за одређивање тог рока,  као и о Вашим правима (да захтевате приступ, исправку или брисање својих података о личности, праву на ограниченост обраде, права на приговор и права на преносивост података, праву на опозив пристанка у било које време, право приговора и притужбе Поверенику);

8 .2 . Приступ Вашим подацима о личности

Имате право да од нас тражите информацију о томе да ли обрађујемо Ваше податке о личности, приступ својим подацима о личности, право на приступ информацијама о сврси обраде, врстама података о личности који се обрађују, коме су Ваши подаци о личности откривени или ће бити откривени, предвиђеном року чувања, или ако то није могуће о критеријумима за одређивање тог рока,  праву на информације о томе да имате право да захтевате исправку или брисање својих података о личности, да ограничите обраду и право на приговор на обраду, право да се поднесе притужба Поверенику.

8 .3 . Право на добијање копије

Имате право да од нас тражите да Вам издамо копије података које обрађујемо, у писаном или електронском облику.

8 .4 . Исправка нетачних, допуна, брисање и ограничење употребе података о личности

У случају нетачних података, имате право да захтевате да се нетачни подаци исправе. Ми смо дужни да те податке исправимо без непотребног одлагања. Уколико је неопходно ради испуњења сврхе обраде, можете да тражите да се Ваши непотпуни подаци о личности допуне или ажурирају, а што ћемо евидентирати без одлагања. Ово се не односи на податке који су сачувани на корисничком налогу а које је СД ВОЈВОДИНА 1914 аутоматски повукао, јер немамо приступ корисничком налогу, те сте само Ви одговорни за тачност и ажурност тих података.

8 .5 . Право на брисање података о личности

Имате право да захтевате од нас да обришемо Ваше податке о личности, као и да прекинемо и привремено обуставимо обраду Ваших података о личности.

8 .6 . Право на ограничење обраде

Имате право да захтевате од нас да се обрада Ваших података о личности ограничи уколико: (и) оспоравате тачност података о личности (у року у коме нам је омогућено да проверимо тачност података о личности), (ии) уколико сматрате да је обрада незаконита (а не захтевате брисање података), (иии) уколико нам нису више потребни Ваши подаци о личности за остваривање сврхе обраде,  али сте их затражили у циљу подношења, остваривања или одбране правног захтева, (ив) уколико сте поднели приговор на обраду (у току процењивања да ли правни основ за обраду претеже над Вашим интересима). У случају да је обрада ограничена, подаци о личности чија је обрада ограничена могу се даље обрађивати једино на основу пристанка лица на које се ти подаци о личности односе, осим у случајевима предвиђеним релевантним прописима. У случају ограничења обраде, СД ВОЈВОДИНА 1914 ће бити дужан да Вас обавести о престанку ограничења, пре истека рока на које је ограничење важило.

8 .7 . Преносивост података о личности

Имате право да од нас захтевате преношење података о личности другом руковаоцу, када је то технички изводљиво, односно када су подаци о личности, који су предмет захтева за преношење, структурирани, и у уобичајено коришћеном и електронски читљивом формату, уколико су у питању подаци за које сте дали пристанак на обраду података и уколико се обрада врши аутоматизовано.

8.8 . Право на повлачење сагласности

Имате право да у било ком тренутку повучете сагласност за обраду података о личности у писаној форми као и да тражите да се трајно бришу Ваши подаци о личности које смо обрађивали на основу Ваше сагласности. Повлачење сагласности не утиче на допуштеност обраде извршене пре повлачења.

8 .9 . Приговор против обраде или поступања с Вашим подацима о личности

Имате право приговора на обраду Ваших података о личности као и уопштено на наш начин поступања с Вашим подацима о личности. Ваш захтев нам пошаљите путем е-поште на адресу заститаподатака@фцвојводина.цо.рс, где у наслову поруке наводите Приговор против обраде и у самој поруци објашњавате разлог приговора и Ваш захтев.

Посебне напомене о праву на приговор сходно члану 37 ЗЗПЛ

Имате право да нам у сваком тренутку поднесете приговор уколико сматрате да је то оправдано и уколико сматрате да наша одлука производи такве правне последице да може значајно да утиче на Ваш положај. У том случају бићемо дужни да прекинемо са таквом обрадом података о личности, осим уколико сте унапред обавештени о томе да постоје законски разлози за обраду који претежу над Вашим интересима, правима или слободама или су у вези са подношењем, остваривањем или одбраном правног захтева

Уколико је Ваш приговор усмерен против обраде података у рекламне сврхе на основу члана 12 тачка 6) ЗЗПЛ ми ћемо обраду без даље провере одмах обуставити, укључујући и профилисање.

8 .10 . Право на притужбу Поверенику

У сваком тренутку имате право на притужбу пред надлежним органом за заштиту података о личности – Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности чије контакт податке можете наћи овде хттпс://www.повереник.рс/.

Измена Политике приватности

СД ВОЈВОДИНА 1914 задржава право да било када измени ову Политику Приватности. Свака измена постаје важећа након њеног објављивања на Интернет сајту или на други адекватан начин. С тим у вези, препоручујемо Вам да редовно вршите проверу одељка који се односи на Политику приватности како бисте имали најновије информације.

Контактирајте нас

Уколико имате нека питања, коментаре или примедбе у вези са обрадом Ваших података о личности, молимо Вас да нас контактирате путем е-маила zastitapodataka@fcvojvodina.co.rs или слањем писаног захтева на адресу СД ВОЈВОДИНА 1914, Димитрија Туцовића 1, 21000 Нови Сад.

СД ВОЈВОДИНА 1914