Правила понашања гледалаца

 • У складу са Законом о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама право уласка у стадион имају лица која поседују улазнице и личне карте, док лица млађа од 16 година могу ући уз пратњу родитеља или старатеља.
 • Улазак у стадион неће бити дозвољен лицу које својим понашањем или стањем указује да може проузроковати било који облик насиља, односно лицу коме је од стране правосудних органа изречена мера забране присуствовању спортским приредбама.
 • Контролу улазница и преглед лица врши редарска служба, уз коришћење техничких помагала. Право уласка у стадион биће одузето лицу које одбије контролу или преглед редарске службе.
 • На огради око сектора терен не могу се качити транспаренати који би ометали рад службених лица.

Такође подсећамо навијаче да у стадион није дозвољено унети:

 • ватрено оружје;
 • предмете било које врсте, који би се могли користити за сечење, убод, ударац и други облик повређивања;
 • боце, чаше, конзерве и посуде, било које врсте, као и друге предмете израђене од чврсте амбалаже, стакла или било којег другог матеијала који се може повредити друго лице;
 • пиротехничка средства (ватромет, димни прах, димне или друге пиротехничке бомбе);
 • алкохолно пиће, психоактивне супстанце, лекове или стимулантсе;
 • расистички, екстремистички, политички и материјал који правда и позива на насиље;
 • заставе или транспаренте веће од 2 метара. Мање заставе и транспаренти дозвољени су под условом да су израђени из материјала који се сматра незапаљивим, у складу са националним прописима и стандардима;
 • гасни спреј, хемијске и супстанце које су штетне за здравље или су врло лако запаљиве;
 • незграпне предмете (веће од 25цм x 25цм x 25цм) као што су: лестве, столове, столице, кутије, велики торбе и руксаке, спортске торбе и кофере;
 • велике количине или роле папира;
 • остале предмете који би могли нарушити безбедности лица или причинити материјалну штету.

На крају подсећамо да свако лице које уђе у стадион мора поштовати и поступати по упутствима организатора, редарске службе, полиције, ватрогасаца, службе медицинске помоћи и официјелног спикера на стадиону. Сваком лицу које се не придржава упутстава издатих од наведених службених лица биће ускраћено право боравка на стадиону и против истога ће бити предузете законом предвиђене мере.

Унутар стадиона забрањено је:

 • продавати робу и улазнице, дистрибуирати штампани материјал, излагати збирке, вршити друге промотивне или комерцијалне активности;
 • успињање и седење на огради око сектора терен;
 • улажење у сектор терен;
 • бацање предмета или течности;
 • паљење ватре, испаљивање ватромета, петарди, димних прахова, димних бомби или други пиротехнички средстава;
 • вређање, истицање или ширење политичке, расистичке пропаганде, слогана и грбова;
 • ограничити или ометати подручја намењена за пролаз и излази у случај нужде;
 • писати, бојити или нешто ставити на структуралне елементе, инсталације или путеве;
 • вршити нужду, осим у санитарним просторима;
 • стајати на месту за седење;
 • поступати на начин који се може тумачити према другима као провокативан, претећи, увредљив или дискриминантан;
 • употребити материју која може проузроковати веће негативне последице (отрови, опасне и запаљиве материје и др);
 • изазвати претњу по живот или сигурност себи или другима, угрозити било кога другог и проузроковати штету;
 • улазак у рестриктивна подручја (свлачионице, функцијске просторије, ВИП и медијска подручја, итд.), који су затворене за јавност или за приступ неовлашћених лица;
 • вршити застрашивање, принуду, вређање или провокацију други људи, укључујући судије, играче, званичника клуба, безбедносне и редарске службенике;
 • вршење опструкције редарске службе, полиције, ватрогасаца и медецинске службе;
 • конзумирање алкохол и других супстанци које могу утицати на понашање;
 • одношење, оштећење и неовлашћено коришћење садржаја на стадиону и
 • ношење маски које спречавају идентификацију лица.