Фудбалски клуб Војводина објављује извештај независног ревизора о појединачним финансијским извештајима за 2020. годину. Извештај се може пронаћи на следећем линку:

REVIZORSKI IZVEŠTAJ