У складу са чланом 25. оснивачког акта-статута ФК Војводина, председник Скупштине донео је одлуку да се седница Скупштине ФК Војводина одржи у петак, 27. 5. 2022. године.

Упућује се јавни позив свим члановима ФК Војводина којима мандат траје да дана 27. 5. 2022. године узму учешће на седници Скупштине ФК Војводина.

Седница Скупштине ФК Војводина ће се одржати у ФЦ „Вујадин Бошков“ (Новосадски пут 114, Нови Сад), са почетком у 18 часова.

За седницу се предлаже следећи

Дневни ред

1. Избор радног председништва, Верификационе комисије, Записничара и два оверивача Записника

2. Верификација свих чланова Скупштине и конституисање Скупштине за мандатни период 2022-2026. године

3. Избор Председника и Потпредседника Скупштине

4. Избор председника клуба

5. Избор чланова Управног одбора

6. Избор Надзорног одбора клуба

7. Избор директора клуба

8. Избор председника и чланова комисије за Статут

9. Програм рада клуба за период 2022-2026. године

10. Разно

Нови Сад, 20. 5. 2022. године
председник Скупштине
Милан Н. Ђукић