У складу са чланом 25 оснивачког акта – статута ФК Војводина, председник Скупштине донео је одлуку да се седница Скупштине ФК Војводина одржи у уторак, 26. марта 2024. године.

Упућује се јавни позив свим члановима ФК Војводина којима мандат траје да дана 26. марта 2024. године узму учешће на седници Скупштине ФК Војводина.

Седница Скупштине ФК Војводина ће се одржати у ФЦ „Вујадин Бошков“, Нови Сад, Новосадски пут 114, са почетком у 18 часова.

За седницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Радног председништва, Верификационе комисије, записничара и два оверивача записника
2. Усвајање Дневног реда
3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине од 28. марта 2023. године
4. Усвајање финансијског извештаја за 2023. годину
5. Избор Мирослава Тањге за члана Управног одбора клуба, на месту потпредседника УО одбора клуба
6. Разно

У Новом Саду, 15. марта 2024. године

председник Скупштине

Милан Н. Ђукић