U svečanoj sali FC „Vujadin Boškov“ u Veterniku večeras je održana redovna sednica Skupštine fudbalskog kluba Vojvodina, kojoj je prisustvovalo 48 članova najvišeg klupskog tela, od kojih su 41 fizički bili prisutni u sali, a sedam preko punomoćnika sa urednim punomoćjem za zastupanje.

Članovi Skupštine jednoglasno su doneli odluku da se FC „Vujadin Boškov“ uknjiži kao vlasništvo FK Vojvodina i da se svaka naredna odluka o imovini FK Vojvodina može doneti samo uz saglasnost minimum dve trećine članova Skupštine.