U svečanoj sali FC „Vujadin Boškov“ u Veterniku, danas je održana redovna sednica Skupštine FK Vojvodina.

Sednici najvišeg klupskog tela prisustvovao je 51 od ukupno 55 članova Skupštine, pri čemu je njih 45 bilo lično prisutno u sali, dok su preostalih šest bili zastupljeni preko punomoćnika sa urednim punomoćjem za zastupanje.

Na predlog predsendika Skupštine Milana N. Đukića Skupština FK Vojvodina usvojila je izmenjeni Dnevni red u odnosu na predloženi prilikom poziva na sednicu Skupštine, tako što je u Dnevni red uvrštena tačka o usvajanju završnog računa za 2021. godinu. Većinom glasova članovi Skupštine su usvojili završni račun za 2021. godinu.

Takođe, članovi Skupštine su jednoglasno izabrali novi saziv najvišeg klupskog tela za period od 2022. do 2026. godine te će se u istom nalaziti:

Dragoljub Samardžić, Dušan Radojičić, Petar Đurđev, Milan Đurić, Milan Đukić, Sonja Kružević, Ilija Labus, Slobodan Boškan, Nikola Vasiljević, Živan Kolarski, Duško Grujić, Dejan Mandić, Branibor Jovičić, Slobodan Milić, Branko Ćurčić, Stevan Lugonja, Dušan Bajatović, Mirko Dubroja, Jovan Pejčić, Jovica Budimir, Milan S. Đukić, Ljubomir Apro, Milisav Đurasović, Darko Jevtić, Nenad Bogunović, Milovan Popivoda, Vlada Bobar, Nenad Bobar, Miloš Jakovljev, Dejan Ačanski, Tomislav Knežević, Srđan Kuprešak, Boris Gudinski, Vladimir Milutinović, Nenad Miljuš, Cvijan Savković, Aleksandar Šodić, Boris Priselac, Sima Sekulić, Milan Belić, Zoran Bičkaji, Dragan Veljkov, Marinko Jerkov, Milan Davidov, Bojan Vagić, Bojan Đokić, Ištvan Tot, Milorad Mišić, Borislav Kurucić, Slobodan Milutinović, Uroš Vujović, Zoran Petakov, Miloš Đukić, Milan Marković i Bojan Panjković.

Nova konstitutivna sednica Skupštine FK Vojvodina održaće se 27. maja u 18 časova, takođe u svečanoj sali FC „Vujadin Boškov“ u Veterniku.