На основу члана 24. Статута фудбалског клуба Војводина од 13. 12. 2016. године, председник Скупштине сазива редовну седницу Скупштине.

Упућује се јавни позив свим члановима Скупштине којима мандат траје.

Седница Скупштине се заказује за 20. 10. 2021. године у просторијама ФЦ „Вујадин Бошков“, Новосадски пут 114 у Новом Саду, са почетком у 18 часова.

Предложени Дневни ред за редовну седницу Скупштине је следећи:

Дневни ред

  1. Избор радног председништва, верификационе комисије, записничара и два оверивача записника;
  2. Усвајање Дневног реда;
  3. Усвајање записника са седнице Скупштине од 9. 1. 2021. и ванредне седнице Скупштине од 15. 9. 2021. године;
  4. Извештај председника Управног одбора о раду;
  5. Извештај о актуелној финансијској ситуацији ФК Војводина;

1) Финансијски извештај из 2020. године (истакнут на сајту „www.fkvojvodina.rs“);
2) Позајмљена финансијска средства клубу, од стране правних и физичких лица почев од 1. 1. 2021. године;
3) Донације финансијских средстава клубу, од стране правних и физичких лица почев од 1. 1. 2021. године;

6. Извештај спортског директора и спровођење плана развоја спортског сектора ФК Војводина, усвојеног на седници Скупштине од 9. 1. 2021. године;
7. Извештај директора омладинске школе;
8. Разно.

У Новом Саду, 30. 9. 2021. године

председник Скупштине

Милан Н. Ђукић