Na osnovu člana 24. Statuta fudbalskog kluba Vojvodina od 13. 12. 2016. godine, predsednik Skupštine saziva redovnu sednicu Skupštine.

Upućuje se javni poziv svim članovima Skupštine kojima mandat traje.

Sednica Skupštine se zakazuje za 20. 10. 2021. godine u prostorijama FC „Vujadin Boškov“, Novosadski put 114 u Novom Sadu, sa početkom u 18 časova.

Predloženi Dnevni red za redovnu sednicu Skupštine je sledeći:

Dnevni red

  1. Izbor radnog predsedništva, verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika;
  2. Usvajanje Dnevnog reda;
  3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine od 9. 1. 2021. i vanredne sednice Skupštine od 15. 9. 2021. godine;
  4. Izveštaj predsednika Upravnog odbora o radu;
  5. Izveštaj o aktuelnoj finansijskoj situaciji FK Vojvodina;

1) Finansijski izveštaj iz 2020. godine (istaknut na sajtu „www.fkvojvodina.rs“);
2) Pozajmljena finansijska sredstva klubu, od strane pravnih i fizičkih lica počev od 1. 1. 2021. godine;
3) Donacije finansijskih sredstava klubu, od strane pravnih i fizičkih lica počev od 1. 1. 2021. godine;

6. Izveštaj sportskog direktora i sprovođenje plana razvoja sportskog sektora FK Vojvodina, usvojenog na sednici Skupštine od 9. 1. 2021. godine;
7. Izveštaj direktora omladinske škole;
8. Razno.

U Novom Sadu, 30. 9. 2021. godine

predsednik Skupštine

Milan N. Đukić