U svečanoj sali FC „Vujadin Boškov“ u Veterniku, danas je održana vanredna sednica Skupštine FK Vojvodina, koja je bila zakazana na zahtev više od jedne trećine članova najvišeg klupskog tela.

Sednici je prisustvovalo svih 55 članova Skupštine, pri čemu su u sali lično bili prisutni njih 43, dok su preostalih 12 članova bili zastupljeni preko punomoćnika sa urednim punomoćjem za zastupanje.

Odlukom većine članova Skupštine, na sednici nije usvojen predloženi Dnevni red, s obzirom na to da je protiv usvajanja predloženog Dnevnog reda glasalo 28 članova najvišeg klupskog tela, dok je za njegovo usvajanje glasalo 27 članova Skupštine. Samim tim, članovi Skupštine nisu diskutovali o preostalim tačkama predloženog Dnevnog reda, već je sednica automatski završena.

Predsednik Skupštine FK Vojvodina Milan N. Đukić je istakao da će uskoro biti zakazana nova sednica najvišeg klupskog tela, te da to može biti učinjeno na zahtev članova Upravnog odbora, kao i na zahtev članova Skupštine.