У складу са чланом 24. оснивачког акта – статута ФК Војводина, председник Скупштине донео је одлуку да се седница Скупштине ФК Војводина одржи у уторак, 28. марта 2023. године.

Упућује се јавни позив свим члановима ФК Војводина којима мандат траје да дана 28. марта 2023. године узму учешће на седници Скупштине ФК Војводина.

Седница Скупштине ФК Војводина ће се одржати у ФЦ „Вујадин Бошков“ (Новосадски пут 114, Нови Сад), са почетком у 18 часова.

За седницу се предлаже следећи дневни ред:

  1. Избор Радног председништва, Верификационе комисије, записничара и два оверивача записника;
  2.  Усвајање Дневног реда;
  3. Усвајање записника са прошле седнице Скупштине;
  4. Усвајање финансијског извештаја за 2022. годину;
  5. Разно.

Нови Сад, 10. март 2023. године
председник Скупштине
Милан Н. Ђукић