USLOVI KORIŠĆENJA

I Uvodne odredbe

Definicije:

SD VOJVODINA 1914“ ili „mi“ označava sportsko društvo SPORTSKO DRUŠTVO „VOJVODINA NOVI SAD 1914“ NOVI SAD matični broj: 28746903 PIB: 113957842 sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 1, 21000 Novi Sad.

Internet prodavnica“ označava internet prodavnicu kojom upravlja SD VOJVODINA 1914 u okviru svoje poslovne delatnosti, a naročito www.fkvojvodina.rs/prodavnica

Internet sajt“ označavaju Internet Prodavnicu i druge internet stranice kojima upravlja SD VOJVODINA 1914, a naročito www.fkvojvodina.rs/prodavnica

Korisnik“, „Vi“ označava Vas, korisnika Internet sajta (bilo koje fizičko lice);

Ovi opšti uslovi korišćenja („Opšti uslovi“) primenjuju se na Internet sajtu i imaju za svrhu da regulišu pristupanje i korišćenje Internet sajta od strane korisnika.

Pojam „Korišćenje“ znači sve operacije koje vrši korisnik nakon pristupanja Internet sajtu, uključujući jednostavan pregled, bez obzira na sredstvo pristupa (npr. kompjuter, tablet ili pametni telefon), tip konekcije (privatna konekcija, konekcija trećeg lica ili javni wi-fi) i mesto konekcije.

Internet sajt pripada SD VOJVODINA 1914.

Korišćenje Internet sajta regulisano je ovim Opštim uslovima i uslovljeno je Vašom saglasnošću sa ovim Opštim uslovima.

Samim Korišćenjem Internet sajta potvrđujete saglasnost sa ovim Opštim uslovima, čiji sastavni deo su i:

Svim ovim odredbama, uslovima, politikama i pravila možete pristupiti preko Internet sajta u bilo kom trenutku. Oni mogu biti izmenjeni i dopunjeni, ali primenjuju se oni koji su na snazi na Internet sajtu na datum kada Vi koristite Internet sajt.

Dodatne odredbe i uslovi se mogu primenjivati na određene funkcionalnosti, delove ili na sadržaj Internet sajta. Kada je to slučaj, takvi uslovi će biti prikazani na ekranu ili će im se moći pristupiti putem linka.

II Uslovi korišćenja Internet sajta

Internet sajt je namenjen korisnicima – fizičkim licima. Nije dozvoljeno korišćenje Internet sajta u svrhe obavljanja poslovne delatnosti. Mi ne izdajemo PDV fakture za poslovnu upotrebu za porudžbine preko Internet sajta.

Kada izvršite porudžbinu na Internet sajtu, izjavljujete da imate najmanje 18 godina i da ste pravno sposobni za sklapanje obavezujućih ugovora ili da imate najmanje 16 godina i prilikom poručivanja i plaćanja raspolažete svojom zaradom ili imovinom koju ste stekli sopstvenim radom.

Vaša je odgovornost da obezbedite da Vaša oprema kojom pristupate Internet sajtu (kompjuter, laptop, netbuk, tablet, pametni telefon ili drugi uređaj) bude kompatibilan sa svim specifičnim uslovima pristupa Internet sajtu.

Pristup pojedinim uslugama i funkcionalnostima koje nudi Internet sajt može zahtevati registraciju korisničkog naloga i prijavljivanje na registrovani korisnički nalog, u skladu sa pravilima registracije i upravljanja korisničkim nalogom, za šta je potrebno da date Vaše lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. list RS”, br. 87/2018) i Politikom privatnosti .

Mi ne garantujemo da će pristup Internet sajtu biti kontinuiran, neometan ili bez greške. Može biti planiranih ili neplaniranih perioda u kojima određene funkcionalnosti, delovi ili sadržaj Internet sajta nisu dostupni ili su izmenjeni, suspendovani ili povučeni, po Našem isključivom nahođenju, bez obaveze obaveštavanja. Mi nećemo biti odgovorni prema Vama ili bilo kom trećem licu za bilo koju posledicu nedostupnosti, izmene, suspenzije ili povlačenja Internet sajta, ili bilo koje funkcionalnosti, dela ili sadržaja na Internet sajtu.

III Funkcionalnosti Internet sajta

Na Internet sajtu možete da:

 • pretražite proizvode i usluge koje nudimo, kao i naše fizičke prodavnice;
 • vršite kupovinu na daljinu u skladu sa Uslovima prodaje, Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) i drugim primenjivim propisima („Online kupovina“);
 • dajete ocene i objavljujete mišljenja o proizvodima koje Mi prodajemo (samo ukoliko je korisnik kupio artikal na Internet prodavnici, nakon što prođe pravopisnu recenziju);
 • postavljate pitanja o proizvodima koje Mi prodajemo i upućujete druge vrste upita putem kontaktne forme u vidu interaktivnog formulara, e-maila ili putem telefona; i

Ako date svoju saglasnost, možete primati newsletter, odnosno informacije proizvodima, promocijama, nagradnim igrama/konkursima, novostima i ponudama prodavnice, putem e-maila ili broja telefona, u skladu sa Politikom privatnosti.

Ako registrujete svoj korisnički nalog možete i da koristite funkcionalnosti navedene u odeljku VI ovih Opštih uslova.

Ova lista funkcionalnosti je informativnog karaktera i zadržavamo pravo da dodamo, izmenimo ili uklonimo pojedine funkcionalnosti, privremeno ili stalno, bez potrebe da tražimo Vašu saglasnost.

IV Nedozvoljena ponašanja na Internet sajtu

Vi se obavezujete da koristite Internet sajt i sve što je dostupno na Internet sajtu ili putem Internet sajta isključivo u zakonom dozvoljene svrhe i u skladu sa primenljivim zakonima i propisima, na odgovoran način i bez nanošenja štete Našem poslovnom ugledu, poslovnom ugledu sa nama povezanih pravnih lica i trećim licima.

Naročito se obavezujete da:

 • ne preuzimate, čuvate ili koristite bilo koji sadržaj koji pripada trećim licima i podleže pravima intelektualne svojine ili pravima zaštite podataka o ličnosti;
 • ne sakupljate i skladištite sadržaj Internet sajta na nekom serveru ili drugom umreženom uređaju za skladištenje ili stvarate elektronsku bazu podataka tako što ćete sistematski preuzimati i skladištiti sadržinu Internet sajta;
 • ne brišete ili menjate bilo koji sadržaj na Internet sajtu ili pokušavate da zaobiđete bezbednost, ili ometate funkcionisanje Internet sajta ili servera na kojima se čuva;
 • ne unosite na Internet sajt viruse, trojance, računarske crve, logičke bombe ili bilo koji drugi softvera ili tehnološki štetan materijala.
 • neovlašćeno ne pristupate Internet sajtu, serveru na kom se nalazi ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani sa Internet sajtom, odnosno napadate Internet sajt putem bilo koje aktivnosti koja za cilj ima onemogućavanje ili otežavanje rada Internet sajta.
 • ne kreirate linkove ka Internet sajtu sa bilo koje druge internet lokacije bez Naše prethodne pisane saglasnosti, s tim da možete objaviti link ka Internet sajtu na internet sajtu kojim Vi upravljate, pod uslovom da link nije obmanjujući i da Vi tačno navedete njegovu destinaciju i činjenicu da Mi nismo odobrili ili podržali taj link, Vaš internet sajt ili proizvode i usluge koje Vi nudite, i to tako da linkujete početnu stranicu našeg Internet sajta (ne i da je frame-ujete ili kopirate) i pod uslovom da internet sajt povezan tim linkom ne sadrži nikakve nezakonite, preteće, uvredljive, klevetničke, pornografske, opscene, vulgarne, nedolične ili nasilne sadržaje, ili sadržaje koji mogu povrediti prava intelektualne svojine ili druga prava trećih lica;
 • ne skladištite, distribuirate ili objavljujete bilo kakav sadržaj koji je nezakonit, štetan, uvredljiv, rasistički, revizionistički, nemoralan, koji podstiče mržnju, ili koji može predstavljati napad na privatnost ili povredu ljudskih prava trećih lica, naročito prava intelektualne svojine ili prava na privatnost trećih lica;
 • ne kreirate lažne ili obmanjujuće porudžbine, a ako se može razumno proceniti da je izvršena porudžbina ove vrste, bićemo ovlašćeni da je otkažemo i obavestimo nadležne organe.

Svako pravo koje Vam je odobreno u skladu sa ovim Opštim uslovima prestaće da važi u slučaju da se prekršite bio koju od ovih odredbi.

V Pravila objavljivanja na Internet sajtu

Sadržaj koji objavljuje Internet sajt

Iako se trudimo da sve informacije sadržane na Internet sajtu (osim sadržaja koji generiše Korisnik) budu tačne, potpune i precizne, ne dajemo garancije da je to zaista i slučaj. Mi ne garantujemo tačnost, kompletnost, pouzdanost, kvalitet ili originalnost bilo kog sadržaja na Internet sajtu, te se isključuje, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, bilo koja Naša odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode, koji nastanu kao rezultat Vašeg ili nečijeg drugog korišćenja Internet sajta ili oslanjanja na bilo koji njegov sadržaj.

Mi možemo s vremena na vreme promeniti format i sadržaj Internet sajta. Vi ste saglasni da koristite Internet sajt „u viđenom stanju“ i „kako je dostupan“ na Vaš sopstveni rizik.
Mi ne garantujemo da su sadržaji na Internet sajtu bez virusa, trojanaca, računarskih crva, logičkih bombi i softvera ili tehnološki štetnog materijala. Vi ste odgovorni da obezbedite odgovarajuće mere sigurnosti (uključujući anti-virus softver i drugu bezbednosnu meru) kako bi zadovoljili Vaše konkretne zahteve u pogledu bezbednosti i pouzdanosti sadržaja.

Sadržaj koji objavljuje Korisnik

Termin „sadržaj“ znači svaki element koji Vi deponujete na Internet sajtu, kao što je tekst, komentar, slika, fotografija, video zapis, ili bilo koji tip dokumenta, bilo kakve sadržine ili forme. Vi ste odgovorni za sadržinu koji deponujete na Internet sajtu.
Vi ste slobodni da objavite ili ne objavite sadržaj na Internet sajtu, ali u svakom slučaju ne smete objaviti sadržaj koji:

 • je nezakonit, preteći, uvredljiv, pogrdan, pornografski, opscen, vulgaran, nedoličan, nasilan ili koji prava intelektualne svojine ili druga prava bilo kog trećeg lica;
  – sadrži bilo kakve viruse, trojance, računarske crve, logičke bombe i tehnološki štetan materijal;
 • sadrži bilo koji oblik oglašavanja;
 • se izdaje za nekog drugog ili pogrešno predstavlja bilo kakvu povezanost sa nekim fizičkim ili pravnim licem.

Vi garantujete da Vi imate sva prava i ovlašćenja koji su potrebni da objavite neki sadržaj na Internet sajtu, naročito u skladu sa važećim zakonodavstvom i pravima intelektualne svojine.

Internet sajt Vam može, s vremena na vreme, dozvoliti da vidite sadržaj koji je generisao drugi korisnik i Mi ne možemo biti odgovorni za taj sadržaj, te se isključuje, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, bilo koja Naša odgovornost za takav sadržaj.

Brisanje sadržine

Mi zadržavamo pravo, po našem slobodnom nahođenju, da obrišemo ili izmenimo bilo koji sadržaj koji Vi unesete, u svako doba i bez obaveštavanja, naročito sadržaj koji je uvredljiv, neprikladan, nezakonit ili koji na bilo koji drugi način ugrožava SD VOJVODINA 1914 ili druge korisnike.

VI Korisnički nalog – sistem registrovanog prijavljivanja

Kako biste koristili neke funkcionalnosti Internet prodavnice, morate registrovati korisnički nalog, osim ukoliko je Opštim uslovima predviđeno da se mogu koristiti i bez registracije ili prijavljivanja (npr. Online kupovina).

Sistem registrovanog prijavljivanja podrazumeva mogućnost kreiranja i korišćenja korisničkog naloga, kome možete pristupiti i njime upravljati putem Internet prodavnice. Korisnički nalog se nalazi na internet lokaciji www.fkvojvodina.rs, ali se korisničkom nalogu pristupa i koristi se isključivo na Internet prodavnici.

Korisnički nalog na Internet prodavnici može da registruje svaki korisnik koji ima navršenih 16 godina života.

Registracijom korisničkog naloga korisnici stiču mogućnost da:

 • jednostavno i brzo vrše porudžbine na Internet prodavni koristeći prethodno unete kontakt podatke i podatke o adresi za isporuku;
 • kontrolišu i upravljaju svojim ličnim podacima, kao što su identifikacioni podaci (ime i prezime, e-mail adresa i lozinka, datum rođenja i pol, broj telefona), podaci o adresi (grad, opština, poštanski broj, ulica i kućni broj, stan/kuća, sprat, stan), podaci o preferencijama (omiljeni sportovi, omiljena vrsta proizvoda), podaci o članovima porodice (starost i pol), podaci o sačuvanim platnim karticama (tip kartice, broj kartice i datum isteka važenja kartice);
 • imaju kontrolu nad svojim korisničkim nalogom, kao i da ga u celosti obrišu;
 • vrše uvid i eventualne obrade svih porudžbina, kao i statusa porudžbina, od momenta kreiranja, obrade, do isporuke i, eventualno, povrata robe, na Internet prodavnici;
 • vrše uvid u sve podatke o svim obavljenim kupovinama u našoj Internet prodavnici, u prethodne dve godine;
 • prate proizvode koje su na Internet prodavnici označili da im se dopadaju, uključujući i promene cena i dostupnost veličina;
 • vrše uvid u proizvode koje su poslednje razgledali na Internet prodavnici;
 • upravljaju svojim saglasnostima za obradu.

Korisnički nalog predstavlja jedinstvenu identifikaciju korisnika u našem sistemu i možemo Vašem korisničkom nalogu pridružiti bilo koji podatak koji nam dostavite ili koji o Vama prikupimo, u skladu sa Pravilima privatnosti.

Kreiranjem korisničkog naloga Vi pristajete da se na Vas primenjuju i odredbe ovog odeljka VI ovih Opštih uslova.

Obavezujete se da date tačne, potpune i pouzdane informacije prilikom registracije i upravljanja korisničkim nalogom, što nama omogućava da se usaglasimo sa svim našim obavezama.

Molimo da imate u vidu da ste u obavezi da kontinuirano ažurirate vaše podatke ukoliko se promene na bilo koji način. Ovo je neophodno radi pravilnog ispunjavanja naših i Vaših obaveza. Vi snosite isključivu odgovornost za tačnost unetih podataka, kao i ukoliko neka naša obaveza nije ispunjenja ili nije potpuno ili ispravno ispunjena, zbog neažurnosti podataka. SD VOJVODINA 1914 nema pristup Vašem korisničkom nalogu, odnosno ne može vršiti izmenu unetih podataka.

E -mail adresa predstavlja jedinstveni identifikator korisničkog naloga, a lozinka parametar za autentifikaciju i zaštitu korisničkog naloga.

Ukoliko izaberete ili primite podatke za prijavljivanje na korisnički nalog (kao što su korisničko ime, lozinka ili drugi podaci) kao deo naših bezbednosnih procedura, Vi te informacije morate čuvati u tajnosti i ne smete ih otkriti ni jednom drugom licu. Vi ste odgovorni za sve postupke koji su učinjeni korišćenjem Vaših podataka za prijavljivanje. Obavezni ste da nas, bez odlaganja, obavestite o bilo kakvom neovlašćenom korišćenju vaših podataka za prijavljivanje ili kršenju bezbednosti za koje saznate.

Za registraciju i otvaranje korisničkog naloga potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime i e-mail adresa. Prilikom registracije korisnici imaju mogućnost, ali ne i obavezu, da unesu podatak o svom polu, koji se koristi u skladu sa Politikom privatnosti. Nemamo pristup lozinkama, tako da ste Vi isključivo odgovorni za zaštitu svoje lozinke. Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao i garantuje da će svojim korisničkim nalogom upravljati lično.

Na Internet prodavnici se možete prijaviti i putem društvenih mreža (Facebook i Google) koristeći profil registrovan na tim društvenim mrežama.

Verifikacija e-mail adrese je obavezan korak u cilju kompletiranja procesa registracije korisničkog naloga, osim nakon prijavljivanja putem društvenih mreža (Facebook i Google).
Prilikom prvog prijavljivanja putem društvenih mreža (Facebook i Google), definišete koji podaci o profilu će biti sačuvani u korisnički nalog, s tim da je obavezno čuvanje imena (eng. Name ).

Mi zadržavamo pravo da ne potvrdimo, suspendujemo ili obrišemo bilo koje podatke za prijavljivanje i/ili zabranimo pristup korisničkom nalogu, u bilo koje vreme, ukoliko smatramo da su informacije koje ste nam dali u netačne ili da pripadaju ili se odnose na drugo lice.

U svakom trenutku možete samostalno podneti zahtev za deaktivaciju korisničkog naloga u okviru sekcije “Obaveštenja”, s tim da ćete u periodu od 30 dana od prijema obaveštenja o deaktivaciji korisničkog naloga, imati mogućnost da se prijavite na svoj korisnički nalog kako bi opozvali prethodno podneti zahtev.

VII Eksterni linkovi

Internet sajt može, s vremena na vreme, sadržati linkove na eksterne internet sajtove, koji mogu sadržati linkove na ponude i promocije trećih lica. Mi ih uključujemo da bismo Vama obezbedili pristup informacijama, proizvodima ili uslugama koje Vi možete smatrati korisnim ili interesantnim.

Mi nismo odgovorni za sadržinu tih internet sajtova niti za bilo šta što oni nude i ne garantujemo da će oni biti na raspolaganju. Činjenica da Mi uključujemo linkove na takve eksterne internet sajtove ne znači da mi odobravamo ili da imamo bilo kakve veze sa njihovim operaterima ili licima koja ih razvijaju.

VIII Prava intelektualne svojine

Sva autorska prava, žigovi i druga prava intelektualne svojine na sve sadržaje (tekstualni, vizuelni i audio materijali, dizajn, slike, baze podataka, programerski kod i sl.) na Internet sajtu pripadaju Nama ili subjektima koji su Nam dali dozvolu za njihovu upotrebu. Navedene materijale možete da koristite samo u meri koja je izričito navedena i koja je potrebna za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu ili za formiranje Vaše porudžbine i korišćenje drugih usluga koje Vam omogućavamo putem Internet sajta. Zabranjeno je na bilo koji način menjati sadržaj Internet sajta, ili isti reprodukovati ili javno prikazivati, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje propisa koji regulišu ovu oblast. Korišćenjem bilo kog dela Internet sajta, smatra se da ste upoznati s ovim uslovima, kao i da prihvatate korišćenje sadržaja ove stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

U vezi sa sadržajem koji Vi objavljujete na Internet sajtu, Vi ste saglasni da Nama i sa Nama povezanim pravnim licima, dajete vremenski i teritorijalno neograničeno, neopozivo, neisključivo i besplatno pravo i licencu da koristimo, umnožavamo, učitavamo, prenosimo, skladištimo, prerađujemo, prilagođavamo, objavljujemo, prevodimo, pravimo izvedena dela, distribuiramo, dajemo pod-licencu i da prikazujemo sadržaj (u celini ili delimično) koji ste Vi poslali Nama i/ili da ga ugrađujemo u druge sadržaje u bilo kom obliku, ili u druge medije ili tehnologije.

IV Završne odredbe

Ovi Opšti uslovi se ne mogu menjati bez našeg izričitog pisanog pristanka.
Ako Mi izaberemo da, u bilo koje vreme, ne primenimo bilo koju odredbu ovih Opštih uslova, neće se smatrati da smo se odrekli našeg prava da se naknadno pozovemo na te odredbe. Ukoliko se bude smatralo da je neka odredba nevažeća, ostale odredbe ostaju na snazi.
Ovi Opšti uslovi sačinjeni su u skladu sa pravom Republike Srbije i na njih se primenjuje pravo Republike Srbije.

SD VOJVODINA 1914