У складу са чланом 25 оснивачког акта – статута ФК Војводина, председник Скупштине донео је одлуку да се седница Скупштине ФК Војводина одржи у уторак, 6. 9. 2022. године.

Упућује се јавни позив свим члановима ФК Војводина којима мандат траје да дана 6. 9. 2022. године узму учешће на седници Скупштине ФК Војводина.

Седница Скупштине ФК Војводина ће се одржати у ФЦ „Вујадин Бошков“, Нови Сад, Новосадски пут 114, са почетком у 19 часова.

За седницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Избор Радног председништва, Верификационе комисије, записничара и два оверивача записника
  2. Усвајање Дневног реда
  3. Усвајање записника са претходне седнице
  4. Разматрање имовинско-правних питања
  5. Разно

У Новом Саду, 22. 8. 2022. године

председник Скупштине

Милан Н. Ђукић