На основу члана 26. став 3 Статута фудбалског клуба Војводина од 13. 12. 2016. године, као председник Скупштине на основу захтева 1/3 чланова Скупштине од 28. 7. 2021. године сазивам ванредну изборну седницу Скупштине.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОРНУ ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ФК ВОЈВОДИНА
свим члановима Скупштине којима мандат траје

Седница Скупштине се заказује за 15. 9. 2021. године у просторијама ФЦ „Вујадин Бошков“, Новосадски пут 114 у Ветернику, са почетком у 18 часова.

Предложени Дневни ред за ванредну изборну седницу Скупштине је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. Избор Радног председништва, Верификационе комисије, записничара и два оверивача записника;
  2. Усвајање Дневног реда;
  3. Избор председника Управног одбора;
  4. Избор чланова Управног одбора;
  5. Избор директора клуба;
  6. Разно.

У Новом Саду, 27. 8. 2021. године

председник Скупштине

Милан Н. Ђукић