Na osnovu člana 26. stav 3 Statuta fudbalskog kluba Vojvodina od 13. 12. 2016. godine, kao predsednik Skupštine na osnovu zahteva 1/3 članova Skupštine od 28. 7. 2021. godine sazivam vanrednu izbornu sednicu Skupštine.

JAVNI POZIV ZA IZBORNU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE FK VOJVODINA
svim članovima Skupštine kojima mandat traje

Sednica Skupštine se zakazuje za 15. 9. 2021. godine u prostorijama FC „Vujadin Boškov“, Novosadski put 114 u Veterniku, sa početkom u 18 časova.

Predloženi Dnevni red za vanrednu izbornu sednicu Skupštine je sledeći:

DNEVNI RED

  1. Izbor Radnog predsedništva, Verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika;
  2. Usvajanje Dnevnog reda;
  3. Izbor predsednika Upravnog odbora;
  4. Izbor članova Upravnog odbora;
  5. Izbor direktora kluba;
  6. Razno.

U Novom Sadu, 27. 8. 2021. godine

predsednik Skupštine

Milan N. Đukić